Szukaj
Close this search box.

Moje Boisko – Orlik 2012 – edycja 2023

Ministerstwo sportu i turystyki ogłosiło Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” na rok 2023. Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone planowo na realizację programu to 30 milionów złotych.

Nabór w tegorocznej edycji programu rozpocznie się 11 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia 2023 r.

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności:

  • naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
  • modernizacja oświetlenia,
  • modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
  • modernizacja istniejącego lub budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 33%, 50% lub 70% wydatków kwalifikowanych. Jednakże kwota wnioskowanego dofinansowania nie może być niższa 50 tys. zł i nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

W ramach zeszłorocznej edycji programu Minister dofinansował 170 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 45 491 700 zł.

Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/program-modernizacji-kompleksow-sportowych-moje-boisko–orlik-2012—edycja-2023

© 2021 DolZP