Szukaj
Close this search box.

Nowe ulgi dla przedsiębiorców wspierających sport

W Ustawach Podatkowych pojawiły się nowe przepisy, dzięki którym kluby mogą łatwiej otrzymać wsparcie od przedsiębiorców:

* Ulga na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki – (nowy art. 26ha updof i art. 18ee updop)

Podatnicy mają mieć prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Przy czym kwota odliczenia ma nie przekraczać kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z działalności gospodarczej .

Co to oznacza dla klubów? Przedsiębiorcy (osoby fizyczne, spółki), które dokonają darowizny dla klubu w wysokości np.: 10 000,00 zł będą mogły odliczyć sobie od dochodu kwotę 15 000,00 zł.

* Ulga wspierająca działania służące zwiększeniu sprzedaży – (nowy art. 26gb updof i art. 18eb updop)

Ulga ma umożliwiać podwójne uwzględnienie w rozliczeniu podatkowym kosztów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Tego rodzaju koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnicy odliczą również od podstawy obliczenia podatku. Odliczenie ma być limitowane kwotą dochodu uzyskanego w roku podatkowym z działalności gospodarczej). Przewiduje się, że maksymalna roczna kwota odliczenia nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

Co to oznacza dla klubów? Koszty poniesione na zwiększenie przychodów to również reklama. Przedsiębiorca , który przykładowo zapłaci 10 000 zł za swoją reklamę będzie mógł odliczyć 20 000 zł. A reklama to :  działania promocyjno-informacyjne, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów.

© 2021 DolZP