Szukaj
Close this search box.

Nowy wniosek do nadanie uprawnień dla Administratorów klubowych.

W piątek o godz. 12:00 wszyscy użytkownicy klubowi, którzy nie złożyli nowych wniosków o otrzymanie dostępu do panelu Administratora Klubowego w systemie Extranet utracą dostęp do swojego klubu. Jest to związane z rozpoczęciem wprowadzania przez PZPN podziału w Extranecie na administratorów i użytkowników klubowych.

W celu odzyskania dostępu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora klubowego. Taki wniosek mogą maksymalnie dwie osoby w klubie. Następnie to administrator klubowy będzie mógł przyznawać uprawnienia kolejnym użytkownikom w swoim klubie.

Aby złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora klubowego:

1.      Wejdź na stronę https://pzpn24.pzpn.pl/ i zaloguj się dotychczasowym loginem i hasłem

2.      Postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się w załączniku do niniejszego maila

Odłączeni będą tylko i wyłącznie użytkownicy, którzy nie przeszli przez nowy proces uzyskiwania dostępu do systemu Extranet.

Po stronie DZPN za proces nadawania uprawnień administratorów klubowych odpowiadają Filip Dębski oraz Krzysztof Dymczak. W razie problemów proszę o kontakt z nią – e-mail: filip.debski@dolnoslaskizpn.pl oraz Krzysztof.dymczak@dolnoslaskizpn.pl.

© 2021 DolZP