Szukaj
Close this search box.

Organizacja meczów już możliwa

W piątek, 29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Roporządzenie Rady Ministrów, które od 30 maja b.r. znosi część zobostrzeń związanych z organizacją imprez sportowych. Nowe przepisy pozwalają m.in. organizację meczów piłkarskich.

W projekcie rozporządzenia dopuszcza się przeprowadzenie imprez niemasowych, sportowych, ale także rozrywkowych i rekreacyjnych. Jednak pod pewnymi warunkami. – Generalnie projektodawca przewiduje możliwość zajęć, wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego, w którym uczestniczyć będzie 150 osób, bez udziału publiczności – potwierdza dr Mateusz Dróżdż z Uczelni Łazarskiego.

Fragment Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r.

10. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się bez udziału publiczności;

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;

3) z basenów korzystało do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;

4) działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników, z wyjątkiem wskazanej w ust. 1;

5) na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się bez udziału publiczności, przepisu ust. 12 pkt 1 lit. d nie stosuje się.

12. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, 5 oraz ust. 11:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

© 2021 DolZP