PIŁKARSKI SĄD POLUBOWNY

Kwestia szybkości postępowania w rozwiązywaniu sporów w środowisku piłkarskim stanowi absolutną konieczność. Uchwałą nr 27/IX/2016 z dnia 28.09.2016 roku Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej przyjął Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym powołany do życia został Piłkarski Sąd Polubowny Dolnośląskiego ZPN, którego organizację powierzono Łukaszowi Czajkowskiego, Członkowi Zarządu Dolnośląskiego ZPN. Zatwierdzona została również lista arbitrów w następującym składzie:

– mec. Marcin Kwiecień – przewodniczący PSP,

– adw. dr. Renata Kopczyk – wiceprzewodnicząca PSP,

– mec. Andrzej Malicki,

– mec. Robert Mirowiecki,

– Juliusz Kowalski,

– Tomasz Szopa,

– Marek Staroń.

            Przedmiotową Uchwałą Dolnośląski Związek Piłki Nożnej poczynił olbrzymi krok w kierunku realizacji postulatów całego dolnośląskiego środowiska piłkarskiego – zarówno zawodników jak i trenerów. Wskazać bowiem należy, iż polubowna droga rozwiązywania sporów sportowych jest na dzień dzisiejszy najwłaściwsza i najbardziej satysfakcjonująca dla świata sportu. Dolnośląskie środowisko piłkarskie od dawna wskazywało na konieczność umożliwienia szybkiego załatwiania sporów, które pojawiają w naszym kręgu, co bez wątpienia związane było i jest z potrzebą ochrony rywalizacji sportowej i zapewnienia jej ciągłości.

Taka możliwość już jest. Poddanie sporu rozstrzygnięciu  Piłkarskiego Sąd Polubownego Dolnośląskiego ZPN jest procedurą niesformalizowaną i nie długotrwała. Sąd Polubowny został powołany dla zawodników, trenerów i wszystkich osób które związane są ze środowiskiem piłkarskimi ma im służyć.

kontakt: psp@dolnoslaskizpn.pl

LISTA ARBITRÓW

REGULAMIN PSP