Szukaj
Close this search box.

Podziękowania pana Andrzeja Domina

Szanowni Koledzy w związku z moją rezygnacją oraz odwołaniem z funkcji Przewodniczącego KS Podokręgu Jelenia Góra chciałbym podziękować wszystkim Kolegom za dobrą współpracę oraz zaangażowanie w działalności naszego Kolegium Sędziów. Szczególne słowa podzięki oraz uznania kieruję do najbliższych sobie współpracowników: Jerzego Lewego, Józefa Jabłońskiego, Mirosława Kocuły, Krzysztofa Krawca, Macieja Rybkiewicza, Radomira Kukiela, Waldemara Sochy i Kamila Wieliczki – bardzo ale to bardzo Kolegom dziękuję za wieloletnią pomoc oraz wsparcie.

Moja rezygnacja spowodowana była przyczynami natury osobistej oraz sprawami rodzinnymi. Oczywiście nie rezygnuję całkowicie z działalności w Kolegium Sędziów jednak będę do robił w znacznie ograniczonym zakresie oraz na zasadach ustalonych przez nowego Przewodniczącego KS.

Koledze Waldemarowi życzę dużo wytrwałości oraz cierpliwości w wykonywaniu powierzonej mu funkcji.

Z poważaniem Andrzej Domin.

© 2021 DolZP