Szukaj
Close this search box.

Program „Dobra Drużyna” PZU

Organizujesz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży? Twój klub rywalizuje w kategoriach do 18 roku życia? Złóż wniosek w II edycji programu prewencyjnego i dołącz do Dobrej Drużyny PZU.

Program skierowany jest do stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz stowarzyszeń zwykłych wpisanych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, w tym: ludowych zespołów sportowych, związków sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, prowadzących na terenie kraju działalność w zakresie zajęć rekreacyjnych, treningów i rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży do 18-go roku życia.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą można wystąpić we wniosku, wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto, maksymalna kwota dofinansowania, o którą można wystąpić we wniosku, wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto.

W ramach programu PZU może dofinansować: a) koszty wynajmu obiektów sportowych dla celów prowadzenia zajęć sportowych oraz organizacji rywalizacji sportowej; b) koszty zakupu sprzętu sportowego; c) koszty transportu na zawody sportowe; d) koszty wpisowego (opłaty startowej) do rozgrywek i zawodów sportowych.

© 2021 DolZP