Szukaj
Close this search box.

ROZGRYWKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZPN W KATEGORIACH „ŻAK” ORAZ „ORLIK” STREFA WROCŁAW

Regulamin rozgrywek w kategoriach Żak i Orlik w sezonie jesień 2020

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK ORLIK/ŻAK

I. Formuła rozgrywek:

 1. W sezonie jesień 2020 drużyny zgłoszone do rozgrywek w kategorii Orlik (E1, E2) oraz Żak (F1, F2) zostaną podzielone pod względem terytorialnym oraz/lub poziomu zaawansowania na grupy 4-zespołowe. Dopuszcza się utworzenie grup 3-zespołowych lub 5-zespołowych w zależności od liczby drużyn zgłoszonych do rozgrywek.
 1. Każda ze zgłoszonych drużyn zorganizuje raz w sezonie turniej dla grupy, do której została przydzielona, w terminie wyznaczonym przez Dol. ZPN.
 1. Turnieje będą rozgrywane bez klasyfikacji końcowej.
 1. Dolnośląski ZPN zastrzega sobie prawo do zmiany przydziału drużyny do grupy w trakcie sezonu, w przypadku dużej różnicy poziomu sportowego w stosunku do pozostałych drużyn w grupie.

II. Uczestnicy:

 1. W rozgrywkach w kategorii orlik E1 biorą udział zawodnicy urodzeni po 1.01.2010 r.

W rozgrywkach w kategorii orlik E2 biorą udział zawodnicy urodzeni po 1.01.2011 r.

            W rozgrywkach w kategorii żak F1 biorą udział zawodnicy urodzeni po 1.01.2012 r.

W rozgrywkach w kategorii żak F2 biorą udział zawodnicy urodzeni po 1.01.2013 r.

Drużyny, w których są zawodnicy urodzeni w różnych latach, należy zgłaszać do kategorii odpowiedniej dla najstarszego zawodnika w drużynie.

 • W turniejach mogą brać udział jedynie kluby zarejestrowane w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej.
 • W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy uprawnieni w systemie Extranet.
 • Kluby, które posiadają drużyny w dwóch lub więcej grupach tej samej kategorii wiekowej, mają obowiązek uprawnienia zawodników do danej drużyny, bez możliwości uprawnienia do innej drużyny klubu występującego w tej samej kategorii rozgrywkowej w trakcie sezonu.

III. Organizacja turnieju:

 1. Klub organizujący turniej ma obowiązek wyznaczyć miejsce i dokładny termin rozgrywania turnieju minimum 2 tygodnie wcześniej.
 1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu turnieju (również rozegranie turnieju w środku tygodnia) za pisemną zgodą przeciwników.
 1. Klub organizujący turniej ma obowiązek zapewnić boisko oraz piłki zgodne z unifikacją PZPN, a także oznaczniki na ewentualność potrzeby użycia.
 1. Turnieje odbywają się bez obsady sędziowskiej.
 1. Organizator ma obowiązek przesłać na adres:turnieje@dolnoslaskizpn.pl sprawozdanie (załącznik) z rozegranego turnieju, podpisany przez trenerów wszystkich drużyn uczestniczących, maksymalnie 48 godzin po jego zakończeniu
 1. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje trenerowi lub kierownikowi drużyny do momentu zakończenia turnieju. Zgłoszenia po zakończeniu turnieju nie mogą być rozpatrywane.
 1. Weryfikacja tożsamości zawodników odbywa się w obecności trenerów wszystkich drużyn biorących udział w turnieju.

IV. Obowiązki klubów

1. Trener każdej drużyny biorącej udział w rozgrywkach żaków, orlików zobligowany jest do posiadania następujących dokumentów podczas turnieju:

– listę zawodników uprawnionych do gry w prowadzonej drużynie w danych rozgrywkach (lista z systemu extranet)

– podpisane przez rodzica/opiekuna, każdego zawodnika biorącego udział w turnieju, oświadczenie wyrażające zgodę na udział w turnieju i wykorzystaniu wizerunku zawodnika przez Dol. ZPN

      – legitymacje szkolne lub inne dokumenty ze zdjęciem stwierdzające tożsamość zawodników

      – licencję trenerską

2. Trener każdej drużyny biorącej udział w turnieju zobligowany jest do podpisania sprawozdania po turnieju.

3. W przypadku rozgrywek kategorii Orlików i Żaków wymagany jest udział w każdym turnieju strefowym organizowanym przez Dol. ZPN . Nieusprawiedliwione nieuczestniczenie przynajmniej w jednym z turniejów przez ww. drużyny spowoduje wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do drużyny seniorów tego samego klubu, do wycofania drużyny z rozgrywek włącznie

V. Przepisy gry:

 • Czas gry: 2×10 min. w przypadku grup 4-zespołowych

                                 lub inny wymiar czasowy w zależności od liczby drużyn (min. 60 minut gry/drużynę).

                                 Ilość zawodników: kat. orlik – 7 (bramkarz + 6-ciu); kat. żak – 5 (bramkarz + 4-ech)

                                 Boisko: kat. orlik 50-60 m. (długość) x 26-30 m. (szerokość);

                                                kat. żak – 40-46 m. (długość) x 26-30 m. (szerokość)

Bramki: kat. orlik 5 m. x 2 m.
               kat. żak – 3 m. x 1,55 m. lub 5 m. x 2 m.
Rzut karny: 9m (orlik), 7m (żak)

 • Rozmiar piłki:  nr 4
 • Kary minutowe: 2, 3 min. oraz wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka), zawodnik ukarany opuszcza boisko, a w jego miejsce można wprowadzić innego (drużyna gra w pełnym składzie)

                               Ubiór zawodników:

– Zawodnicy biorący udział w zawodach wszystkich kategorii wiekowych mają obowiązek posiadać ochraniacze na golenie

         – Zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw. „lanki”)

– Kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od siebie oraz od koszulek obydwu drużyn.

         Przepisy gry:

         Rzuty wolne:

         -bramkę można zdobyć bezpośrednio tylko z połowy przeciwnika. Odległość muru 5m.

 • Auty:
 • -zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą – nie może wcześniej wykonać podania. Odległość przeciwnika 3m.
 • Gra bramkarza:
 • -aut bramkowy – bramkarz wprowadza piłkę dowolnie, tylko do połowy (żak);
 • -aut bramkowy – bramkarz wprowadza piłkę nogą (tzw. piątka), tylko do połowy (orlik).
 • -po chwyceniu piłki z akcji bramkarz wprowadza ją dowolnie, tylko do połowy.
 • Jeśli piłka przekroczy połowę boiska drużynie przeciwnej przysługuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska
 • Zmiany:
 • hokejowe (powrotne), w obrębie własnej połowy.
 • Inne:
 • -nie obowiązuje przepis dotyczący pozycji spalonej

-w przypadku różnicy trzech bramek drużyna przegrywająca może wprowadzić dodatkowego zawodnika do gry.

 • -po każdym meczu trener wybiera „Najbardziej wyróżniającego się zawodnika” drużyny przeciwnej.

VI. Inne

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.

* Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator Turnieju.

* W sprawach dotyczących przepisów gry, a nie ujętych regulaminem, obowiązują przepisy PZPN.

* Wydział Szkolenia Dol. ZPN  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

© 2021 DolZP