Szukaj
Close this search box.

Rusza pilotażowy Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”!

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił pilotażową edycję Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jego celem jest poprawa stanu technicznego ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone na realizację pierwszej edycji programu to 30 milionów złotych!

Minister zapowiedział nowy program podczas briefingu prasowego, który odbył się na Orliku przy os. Jagiełły w Otmuchowie (woj. opolskie). W wydarzeniu wziął udział również Burmistrz Gminy i Miasta Otmuchów, Jan Woźniak.

– Obiekty powstałe w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” mają już średnio 10 lat. Widzimy konieczność ich modernizacji i przywrócenia do stanu pełnej funkcjonalności tak, aby nadal mogły w pełni służyć lokalnym społecznościom. Celem nowego Programu modernizacji Orlików, na który w 2022 roku przeznaczamy 30 mln zł, jest poprawa stanu technicznego istniejących obiektów – powiedział minister Bortniczuk podczas wizyty w Otmuchowie.

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja pilotażowa 2022

Dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności:

  • naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
  • modernizacja oświetlenia,
  • modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
  • modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (w przypadku braku przy istniejących kompleksach sportowych istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest zaplecze sanitarno-szatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie spełnia określonych wymagań bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budowa zaplecza).

Budżet na realizację tegorocznej odsłony programu to 30 mln zł.

Nabór wniosków

Nabór wniosków do pilotażowej edycji Programu odbywać się będzie w dniach  9-31 maja 2022 r.

Więcej: Informacje o naborze wniosków

Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera rozwój infrastruktury sportowej

W ciągu ostatnich sześciu lat (2016-2022) przeznaczyliśmy na rozwój infrastruktury sportowej łącznie blisko 3,5 mld zł! Kwota ta pozwoli na budowę, przebudowę lub remont ponad 7 000 obiektów sportowych w całej Polsce. W samym tylko 2022 r. Ministerstwo przeznaczyło największy w historii budżet na wsparcie infrastruktury sportowej – 577 mln zł!

Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

Program zakładał budowę kompleksów umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych i nowoczesnych boiskach. Istotnym warunkiem przyznania dotacji była deklaracja jednostki samorządu terytorialnego, że obiekty będą ogólnodostępne i nieodpłatne. Założeniem programu była budowa co najmniej 2012 nowoczesnych kompleksów sportowych, w pierwszej kolejności w gminach, które nie posiadały wystarczającej infrastruktury sportowej. Celem programu było wdrożenie we współpracy z samorządami lokalnymi programów mających na celu wsparcie finansowe zajęć sportowo-rekreacyjnych na nowo budowanych obiektach; udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawniania sportu i rozwoju fizycznego pod kierunkiem animatora programu „Moje Boisko – Orlik 2012”; popularyzacja aktywnego stylu życia: rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

W trakcie pięciu edycji programu powstało 2604 kompleksów boisk sportowych, a zakładany cel planowanej liczby 2012 Orlików osiągnięty został rok przed zakończeniem programu.

Więcej informacji o naborze i Programie w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

© 2021 DolZP