Szukaj
Close this search box.

Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na pięć grup.

Minister sportu i turystyki ogłosił tegoroczną edycję Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Środki przeznaczone na dofinansowywanie zadań w 2023 roku to 250 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się już 3 kwietnia.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć do 8 maja 2023 r. Złożenia wniosku dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/

W obecnej edycji programu poszerzono katalog grup zadań inwestycyjnych z trzech do pięciu:

  • Grupa pierwsza – obiekty przyszkolne;
  • Grupa druga – modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym;
  • Grupa trzecia – budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej;
  • Grupa czwarta – inwestycje polegających na budowie kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem;
  • Grupa piąta – budowa Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności. Pozostałe trzy grupy są identyczne jak w latach poprzednich.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 33%, 50% lub 70% wydatków kwalifikowanych. Więcej szczegółów dostępnych jest w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki.

© 2021 DolZP