Szukaj
Close this search box.

Uchodźcy z Ukrainy w certyfikowanych szkółkach piłkarskich

Szanowni Państwo, 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, niektóre obiekty sportowe zostały przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy uciekających przed wojną i wskutek tego Państwa Szkółka nie będzie mogła z nich korzystać. Sytuacja ta jest całkowicie zrozumiała. Prosimy o przesłanie drogą mailową (certyfikacja.dolnoslaskie@pzpn.pl) potwierdzenia od zarządcy obiektu (pismo lub potwierdzenie w mail-u) zaistniałej sytuacji. Następnie, po otrzymaniu maila akceptującego z naszej strony, prosimy o usunięcie jednostek treningowych, które się nie odbędą, z harmonogramu Szkółki w Systemie. 

Dodatkowo, jeżeli Państwa Szkółka chce zaprosić na zajęcia piłkarskie dzieci mające obywatelstwo ukraińskie, prosimy o zastosowanie – w ograniczonym zakresie – procedury Zawodnika Naborowego. Załączamy formularz (jest to Załącznik 10 do Regulaminu Programu w wersji polsko-ukraińskiej), który powinien wypełnić rodzic/opiekun prawny zawodnika (w ostateczności osoba sprawująca w danym momencie nad nim opiekę – np. trener) – zarówno po polsku, jak i po ukraińsku. Takiego zawodnika nie należy umieszczać w Systemie (wystarczy, jeżeli trener prowadzący zajęcia posiada przy sobie ww. oświadczenie) i nie będzie się on/ona wliczał do Drużyny czy też Grupy Treningowej. Może również pozostać Zawodnikiem Naborowym do końca bieżącego sezonu piłkarskiego. 

© 2021 DolZP