Szukaj
Close this search box.

Ułatwienia w potwierdzaniu i uprawnianiu do gry zawodników z Ukrainy

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęła zmiany w uchwałach Zarządu PZPN, mające na celu zniesienie ograniczeń w zakresie uczestnictwa zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie w rozgrywkach piłki nożnej na terenie Polski.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, niezależnie od klasy rozgrywkowej, obywatele Ukrainy mogą być rejestrowani w klubach jako zawodnicy o statusie amatora. Dodatkowo, nie będą uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru UE mogących występować równocześnie na boisku w trakcie poszczególnych meczów.

Zmianie uległy następujące przepisy:
– uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;
– uchwała nr nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych.

Nowe regulacje umożliwiają potwierdzenie do gry zawodników z Ukrainy niezależnie od ligi i kategorii wiekowej o statusie amatora, a także nie nakładają obowiązku przedstawiania przez kluby (w trakcie procedury uprawniania zawodnika) dokumentów potwierdzających legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP. Dodatkowo kluby nie będą musiały informować o zmianach we wskazanej kwestii legalizacji pobytu i zatrudnienia.

Zarejestrowani w klubach zawodnicy posiadający ukraińskie obywatelstwo nie będą też uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru UE, którzy mogą równocześnie przebywać na boisku.

Jednocześnie należy podkreślić, że postanowienia z zakresu szeroko rozumianej kwestii Międzynarodowych Certyfikatów Transferowych (ITC), pozostające w wyłącznej gestii FIFA, NIE ULEGŁY ZMIANIE. Zgodnie z obowiązującymi zasadami:

– certyfikat nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia;

– w przypadku braku odpowiedzi federacji zagranicznej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu 7 dni, liczonych od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub, wystawiany jest tzw. certyfikat tymczasowy (provisional);

– w przypadku zawodnika profesjonalnego, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu FIFA TMS.

– w przypadku zawodnika amatora, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu Extranet. 

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;

– w przypadku zawodnika, który nigdy nie uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest -potwierdzenie tego faktu przez federację kraju pochodzenia. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia;

© 2021 DolZP