Szukaj
Close this search box.

Wsparcie solidarnościowe – dofinansowanie

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w związku z wyjątkową sytuacją organizacyjno-ekonomiczną klubów piłkarskich wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium Polski, Zarząd PZPN przyjął pakiet pomocowy, którego elementem jest wsparcie finansowe klubów 1. Ligi, 2.Ligi i 3. Ligi, niepartycypujących w podziale nagród z tytułu udziału w Programie Pro Junior System w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z przyjętymi założeniami:

1. Wszystkie kluby 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi uczestniczące w Programie Pro Junior System w sezonie 2019/2020 otrzymają od PZPN dofinansowanie w formie wsparcia solidarnościowego w wysokości:

  1. Kluby 1. Ligi – 120.000- zł,
  2. Kluby 2. Ligi – 100.000- zł,
  3. Kluby 3. Ligi – 20.000- zł;

2. W przypadku klubów, które w sezonie 2019/2020 zajmą w klasyfikacji programu Pro Junior System miejsce premiowane nagrodą finansową, kwota przysługującej nagrody zostanie pomniejszona o wartość wsparcia solidarnościowego;

3. Wsparcie solidarnościowe nie przysługuje klubom, które wycofały się lub zostały wycofane z udziału w rozgrywkach 1. Ligi, 2. Ligi lub 3. Ligi w sezonie 2019/2020;

4. Kluby, które wycofają się lub zostaną wycofane z udziału w rozgrywkach 1. Ligi, 2. ligi lub 3. Ligi w sezonie 2019/2020 po otrzymaniu wsparcia solidarnościowego, będą zobowiązane do jego zwrotu.

Wypłata wsparcia nastąpi na podstawie wystawionej przez klub noty obciążeniowej tytułem „Dofinasowanie – wsparcie solidarnościowe”.  Notę obciążeniową należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: faktury@pzpn.pl oraz renata.ossowska@pzpn.pl. Przesłanie oryginalnego egzemplarza nie jest wymagane – wypłata nastąpi na podstawie elektronicznej wersji dokumentu.

© 2021 DolZP