Szukaj
Close this search box.

WYMIANA UPRAWNIEŃ TRENERSKICH

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje, że trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych) będą mogli wymienić uprawnienia trenerskie.

Trenerzy posiadający dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej– będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

Trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wymiany uprawnień będą potrzebne następujące dokumenty:

 1. dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna
 2. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 3. dokument poświadczający posiadanie wykształcenia (świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej)
 4. oświadczenie antykorupcyjne – dokument można pobrać w końcowej części składania wniosku

Art. 6
1) W przypadku trenerów posiadających dyplom:

 • Klasy Mistrzowskiej,
 • Klasy I,
 • Klasy II,
  wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu.
  2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy, o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia trenera UEFA C / Grassroots C.
  3) W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu.
  4) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy, o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia trenera UEFA C / Grassroots C.

W celu przedłużenia wygasającej licencji prosimy o zapoznanie się z artykułem  https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/licencjonowanie-trenerow/jak-i-gdzie-przedluzyc-otrzymac-licencje1

PROCES APLIKACJI

Uprawnienia trenerskie będzie można wymienić tylko poprzez platformę PZPN24. Jeżeli nie posiada Pan/Pani konta prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ.

Wymiana uprawnień trenerskich, o których mowa powyżej będzie odbywała się tylko w poszczególnych Komisjach Licencyjnych w Trybie Nadzwyczajnym Wojewódzkich ZPN.

Aby wymienić uprawnienia należy -zalogować się na swoje konto na platformie PZPN24:

– wybrać z górnego paska „Wydarzenia”

– wybrać „Kursy, Licencje & Konferencje”

– następnie wybrać „Organizację” – czyli  WZPN w którym chcemy wymienić uprawnienia

– następnie wybrać rodzaj „Licencje trenerskie – tryb nadzwyczajny” po czym wyszukać dane wydarzenie. Po wyszukaniu wydarzenia należy kliknąć „Aplikuj” .

W kolejnym kroku należy dołączyć:

 • jeden w wymaganych dyplomów trenerskich (dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna),
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz
 • jeden z dokumentów poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej). Po dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów wybieramy „Akceptuj”.

Następnie w pierwszym kroku należy wybrać:

 • wnioskuję o „Wymiana uprawnień trenerskich” à następnie wybrać rodzaj wnioskowanej licencji „Grass C”.
 • w kroku drugim należy pobrać i wydrukować „oświadczenie antykorupcyjne”. Po wydrukowaniu należy podpisać dokument oraz załączyć w korku trzecim, Składanie wniosku kończymy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Następnie osoby odpowiedzialne za weryfikacje wniosków w danym WZPN rozpatrzą Pana/Pani wniosek. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z mailowy z Koordynatorem Kształcenia i Licencjonowania Trenerów w Państwa województwie.

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA I LICENCJONOWANIA TRENERÓW W WZPN
     
WZPN Nazwisko i imię  
DOLNOŚLĄSKI ZPN Bielski Maciej maciej.bielski@pzpn.pl
KUJAWSKO-POMORSKI ZPN Magowski Andrzej andrzej.magowski@pzpn.pl
LUBELSKI ZPN Łapa Tadeusz tadeusz.lapa@pzpn.pl
LUBUSKI ZPN Drożdż Wojciech wojciech.drozdz@pzpn.pl
ŁÓDZKI ZPN Grzelak Piotr piotr.grzelak@pzpn.pl
MAŁOPOLSKI ZPN Wójtowicz Dariusz dariusz.wojtowicz@pzpn.pl
MAZOWIECKI ZPN Kolator Artur artur.kolator@pzpn.pl
OPOLSKI ZPN Job Krzysztof krzysztof.job@pzpn.pl
PODKARPACKI ZPN Rożek Henryk henryk.rozek@pzpn.pl
PODLASKI ZPN Nos Bogusław boguslaw.nos@pzpn.pl
POMORSKI ZPN Borkowski Tomasz tomasz.borkowski@pzpn.pl
ŚLĄSKI ZPN Grycmann Paweł pawel.grycmann@pzpn.pl
ŚWIĘTOKRZYSKI ZPN Jacek Kubicki jacek.kubicki@pzpn.pl
WARMIŃSKO-MAZURSKI ZPN Przybyliński Marcin marcin.przybylinski@pzpn.pl
WIELKOPOLSKI ZPN Drajer Marcin marcin.drajer@pzpn.pl
ZACHODNIO-POMORSKI ZPN Podgórski Paweł pawel.podgorski@pzpn.pl


UWAGA! Jeżeli posiada Pan/i dyplom UEFA A lub UEFA B prosimy o pominięcie tej wiadomości.

© 2021 DolZP