Szukaj
Close this search box.

Zasady przyjmowania obsad

W związku z wprowadzeniem przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej elektronicznego systemu rozliczania delegacji sędziowskich, zmianie ulega procedura przyjmowania obsad meczowych w Kolegium Sędziów Wrocław:

 1. Tak jak to miało miejsce dotychczas, pełna obsada meczowa będzie pojawiała się w formie pliku Exel w zakładce Obsada KS Wrocław na stronie internetowej DolZPN (https://dolzpn.pl/sedziowie/ks-wroclaw/obsady-ks-wroclaw/),
 2. Jak dotychczas, Sędziów (Sędziów Głównych) do systemu PZPN24 (Extranet) wpisuje Referent ds. Obsad,
 3. Sędzia(sędzia główny) jest zobowiązany zaakceptować w systemie PZPN24 każdy mecz na jaki został obsadzony, najpóźniej do piątku poprzedzającego mecz, z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego okresu 24 h do meczu (np. gdy mecz jest zaplanowany na sobotę o godzinie 11:00, to terminem akceptacji meczu w systemie PZPN24 jest piątek o godzinie 11:00),
 4. Każdy sędzia(sędzia główny) obsadzony na mecz z asystentami, jest zobowiązany do wpisania asystentów (podanych w pliku z obsadą) do systemu PZPN24, w tym samym nieprzekraczalnym terminie co akceptacja meczu w systemie (patrz pkt. 3). Aby wpisać asystentów należy w systemie PZPN24 wejść w zakładkę „Spotkania”, a następnie zaznaczyć pkt „pokaż moją obsadę” w górnej części strony. W tym miejscu należy zaakceptować mecz, po czym przy danym spotkaniu kliknąć przycisk „wybierz”. Kolejnym krokiem jest wybranie z rozwijanej listy sędziów asystentów i kliknięcie przycisku „zapisz” (osobno przy sędzim asystencie 1 oraz asystencie 2).
  UWAGA! W przypadku braku danego sędziego na liście rozwijanej, należy skontaktować się w tej sprawie z Referentem ds. obsad – Pawłem Kucharczykiem.
 5. WAŻNE! Zmianie nie ulega OBOWIĄZEK sędziego asystenta do poinformowania sędziego o przybyciu na wyznaczone spotkanie w maksymalnym terminie 48h przed meczem. Brak kontaktu sędziego asystenta w obowiązkowym terminie, zobowiązuje sędziego (sędziego głównego) do poinformowania wiadomością e-mail Referenta ds. Obsad o takim fakcie (do piątku, najpóźniej 24 h przed meczem). Zmiana obsady sędziego asystenta związana z brakiem kontaktu z sędzią, będzie wiązała się z wyciągnięciem odpowiednich sankcji dyscyplinarnych wobec asystenta.
 6. Sędzia asystent po wpisaniu do systemu PZPN24 NIE OTRZYMUJE POWIADOMIENIA SMS! Do sędziego asystenta obsadzonego na mecz należy obowiązek skontrolowania prawidłowości wpisania obsady na mecz w systemie PZPN24. Także sędzia asystent zobowiązany jest do akceptacji meczu w systemie PZPN24. Delegacja sędziowska z elektronicznego systemu delegacji zostaje wypłacona JEDYNIE ZA ZAAKCEPTOWANE MECZE.
 7. W przypadku późniejszej zmiany obsady, sędzia (sędzia główny) nadal ma możliwość zmiany asystentów w systemie Extranet (aż do godziny meczu). W przypadku awaryjnej zmiany asystenta (np. w dniu meczu), gdy sędzia nie zdąży zmienić obsady asystentów w systemie PZPN24, do sędziego należy obowiązek przesłania informacji o zmianie asystenta do Filipa Dębskiego ( filip.debski@dolnoslaskizpn.pl ) do poniedziałku po meczu.
  WAŻNE! Niedostosowanie się sędziego lub sędziego asystenta do powyższych zasad będzie wiązać się z wyciągnięciem odpowiednich sankcji dyscyplinarnych, z odsunięciem od obsad włącznie.

© 2021 DolZP