Zmiana ekwiwalentów dla sędziów

W załączniku tabela ze stawkami obowiązującymi w 2019r.