Zmiany w Uchwale IV63 licencje trenerskie

Poniżej przedstawiamy nową Uchwałę odnośnie licencji trenerskich. Prosimy o zapoznanie się z nowymi przepisami.

Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. – Licencje trenerskie