Szukaj
Close this search box.

Zmiany w przepisach – Okólnik nr 16 IFAB

Artykuł 16 – Rzut od bramki / objaśnienia

Zmiany wprowadzone w Przepisach Gry 2019/20 okazały się sukcesem jak można było zaobserwować na Mistrzostwach Świata Kobiet, Mistrzostwach Świata U20 czy w konfederacjach i narodowych rozgrywkach. Zmiany w Artykule 16 – Rzut od bramki często prowadziły do szybkiego wznowienia gry. Jednak dwie sytuacje są źródłem pytań i wymagają doprecyzowania.

1. Bramkarz „podrzucający nogą” piłkę do współpartnera, który następnie zagrywa piłkę głową/klatką piersiową z powrotem do bramkarza. Wywiązała się duża dyskusja w odniesieniu do tego, czy rzut od bramki bramkarz może wykonać przez podrzucenie piłki do współpartnera, który następnie zagrywa piłkę głową lub klatką piersiową z powrotem do bramkarza, żeby mógł ją złapać w ręce i „uwolnić do gry”. Opinie ekspertów technicznych i sędziowskich odnośnie tego czy mieści się to w granicach „ducha gry” są podzielone. Wobec powyższego kwestia ta będzie dyskutowana na najbliższym spotkaniu Technicznego Podkomitetu IFAB. Do tego czasu nie powinno się zezwalać na takie zachowanie, ani je karać. W przypadku, gdy do niego dojdzie, sędzia powinien zarządzić powtórzenie rzutu od bramki (bez sankcji dyscyplinarnych).

2. Przeciwnik w polu karnym podczas wykonywanego rzutu od bramki Artykuł 16 stanowi, że przeciwnicy muszą pozostać poza polem karnym aż do momentu wprowadzenia piłki do gry. Jeżeli przeciwnik znajdujący się w polu karnym w czasie wykonywania rzutu od bramki lub wchodzący w nie przed wejściem piłki do gry dotyka piłkę lub walczy o nią zanim zostanie ona wprowadzona do gry, rzut od bramki powtarza się. Jednakże Artykuł 16 stosuje również zasady szybkiego wykonania rzutu wolnego, takie jak wyszczególnione w Artykule 13 – Rzuty wolne, 3. Przewinienia i sankcje: jeżeli jakikolwiek zawodnik drużyny przeciwnej znajduje się w polu karnym, ponieważ nie miał czasu na jego opuszczenie, sędzia zezwoli na kontynuowanie gry W praktyce oznacza to, że sędziowie powinni zarządzać rzutami od bramki (i rzutami wolnymi drużyny broniącej we własnym polu karnym) w taki sam sposób jak zarządzają rzutami wolnymi:

• Jeśli rzut nie zostanie wykonany szybko, zawodnicy drużyny przeciwnej powinni przebywać poza polem karnym i pozostać tam aż rzut zostanie wykonany.

• Jeżeli rzut zostanie wykonany zgodnie z zasadą szybkiego wznowienia, a zawodnik drużyny przeciwnej rzeczywiście nie miał czasu na opuszczenie pola karnego, to zawodnik taki nie może przeszkadzać lub uniemożliwiać wykonania rzutu, ale może przejąć piłkę po tym, jak została wprowadzona ona do gry. To jest dozwolone ponieważ zezwolenie na szybkie wykonanie rzutu od bramki, tak jak w przypadku szybkiego wykonania rzutu wolnego, miało na celu uzyskanie korzyści przez drużynę broniąca przez takie jego wykonanie. Jednak zamysłem ustawodawcy nie było „ratowanie” drużyny broniącej w przypadku „niepowodzenia” tak wykonanego rzutu od bramki.

• Zawodnicy, którzy celowo pozostają w polu karnym lub wchodzą w nie przed tym nim rzut został wykonany, nie powinni zyskiwać nieprzepisowej korzyści, nawet jeżeli rzut był wykonany szybko. Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej popełni przewinienie (tak jak opisano powyżej) rzut od bramki powtarza się. Nie udziela się sankcji dyscyplinarnych chyba, że przewinienie powtórzyło się kilka razy (uporczywe naruszanie przepisów gry). Sędziowie posiadają umiejętności zarządzania rzutami wolnymi w zakresie egzekwowania odległości 9,15m, i ta wiedza i zasady powinny być wykorzystane do zarządzania rzutami od bramki i rzutami wolnymi drużyny broniącej w jej własnym polu karnym.

© 2021 DolZP