Szukaj
Close this search box.

Zostań sędzią – zapisy na kurs

Kolegium Sędziów Legnica organizuje kurs dla przyszłych piłkarskich arbitrów. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły już 16 lat. Wykłady będą organizowane w weekendy, co dwa, trzy tygodnie w formie stacjonarnej lub online. Odpłatność za cały kurs wynosi 100 zł.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest złożenie pełnej dokumentacji: podanie (ankieta) kandydata, oświadczenie o niekaralności, dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie, w wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji w szkole, w której nauka kończy się maturą) i zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie (dot. kandydatów poniżej 18. roku życia).

Zgłoszenia (ankiety) można składać drogą elektroniczną na adres wslegnica@dolnoslaskizpn.pl lub robert_parysek@o2.pl do 30 grudnia 2020r. do godziny 12.

Koszt kursu wynosi 100 zł. Każdy uczestnik otrzyma lekturę na temat przepisów gry w piłkę nożną, materiały szkoleniowe, gwizdek oraz komplet kartek. Zakończenie kursu planowane jest na połowę marca 2021r.

© 2021 DolZP