Fundacja KSP + KFD

Przypominamy, iż do 10 maja 2022 należy opłacić składki Fundacji KSP i KFD za rok 2022. Sędziowie/obserwatorzy którzy nie opłacą składki KFD i KSP w wymaganym terminie nie będą brani pod uwagę w obsadach w rundzie wiosennej do momentu uregulowania składek. W momencie nieuregulowania składek KSP Zarząd KS Wrocław będzie wnioskował o skreślenie takiej osoby z Fundacji … Czytaj dalej Fundacja KSP + KFD