Fundacja KSP + KFD

Informujemy, iż do 28 lutego br. należy opłacić składki Fundacji KSP (przekształcenie z KFP) i KFD za rok 2020.

Sędziowie/obserwatorzy którzy nie opłacą składki KFD w wymaganym terminie nie będą brani pod uwagę w obsadach w rundzie wiosennej do momentu uregulowania składek.

W momencie nieuregulowania składek KSP Zarząd KS Wrocław będzie wnioskował o skreślenie takiej osoby z Fundacji KSP.

Uregulowanie składek możliwe jest tylko i wyłącznie przelewem.

Dane do przelewu:

79 1140 2004 0000 3302 6267 0041

Tytuł przelewu: imię i nazwisko KFD i KSP

Radosław Kasprzyk
ul. Stoczniowa 2/4, 51-215 Wrocław

Fundacja KSP – 70zł (składka obowiązkowa dla sędziów rzeczywistych i ubiegających się o miano sędziego rzeczywistego).

KFD:

Asystent Ekstraklasy 850 zł
TOP AMATOR A 850 zł
TOP AMATOR B 500 zł
TOP AMATOR C 300 zł
Asystent szczebla centralnego 450 zł
Ekstraliga Kobiet 300 zł
Asystentka Ekstraligi Kobiet 200 zł
Ekstraklasa Futsalu 300 zł
I Liga Futsalu 160 zł
I Liga Kobiet 200 zł
Asystentka szczebla centralnego 120 zł
Asystent III Ligi 200 zł
IV Liga 160 zł
Asystent IV Ligi 130 zł
Klasa O 120 zł
Klasa A 90 zł
Klasa B 80 zł
Obserwator Ekstraklasy 500 zł
Obserwator szczebla centralnego 300 zł
Obserwator III Ligi 150 zł
Obserwator IV Ligi 100 zł
Obserwator szczebla lokalnego 80 zł

Referent ds. finansów KS Wrocław

Radosław Kasprzyk
…………………………………………………………………………………………………………………….
Sędzia próbny może starać się o przemianowanie na sędziego rzeczywistego po dwóch latach sędziowania lub po awansie do klasy A.

SĘDZIOWIE KTÓRZY MAJĄ UPRAWNIENIA DO SĘDZIOWANIA KLASY “A” LUB “O” MUSZĄ OBLIGATORYJNIE ZMIENIĆ STATUS NA SĘDZIEGO RZECZYWISTEGO!

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W TRYBIE PILNYM DO REFERENTA DS. EWIDENCJI I ODZNACZEŃ PANA JANUSZA BULIŃSKIEGO.

Zmiana statusu na sędziego rzeczywistego wiąże się z wstąpieniem do Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawniej KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny).

Chętni sędziowie proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów do Pana Janusz Bulińskiego.

  • wypełniona deklaracja Fundacji KSP – deklaracje należy drukować podwójnie i dwustronnie!!!
  • 1 zdjęcie (format jak do dowodu osobistego, legitymacji, prawa jazdy itp.)

FUNDACJA KSP (przekształcona z KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny)

plik PDF – deklaracja – deklaracje należy drukować podwójnie i dwustronnie !

Statut-Fundacji-Kolegium-Sedziow-Pilkarskich

© 2021 DolZP