Kursy Trenerskie

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN informuje, że ruszyły zapisy na kursy UEFA B oraz UEFA C

Zapisy poprzez platformę PZPN 24

UEFA C (Jelenia Góra, Żarów, Legnica) – możliwe połączenie lokalizacji – zapisy w zależności od lokalizacji.

Do wniosku należy dodać następujące dokumenty:

– skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

– skan zaświadczenia KRK – dokumenty ważny 6 miesięcy,

– skan podpisanego oświadczenia antykorupcyjnego generowanego przez system w momencie składania aplikacji na kurs,

– skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

– skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

UEFA B Żarów – zapisy do 17.02.2021

Do wniosku należy dodać następujące dokumenty:

– dyplom UEFA/Grassroots C minimum 1 (jeden) rok od zakończenia kursu do aplikacji na kurs UEFA B,

– skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

– skan zaświadczenia KRK – dokumenty ważny 6 miesięcy,

– skan podpisanego oświadczenia antykorupcyjnego generowanego przez system w momencie składania aplikacji na kurs,

– skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

– skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Wnioski należy składać w zakładce “wydarzenia” z indywidualnego profilu trenerskiego na platformie PZPN 24 (www.pzpn.pl, zakładka PZPN 24). Poniżej link do informacji jak założyć profil.

Uchwała nr V75 z dnia 25 05 2017r – Organizacja kursów trenerskich

Kontakt: Maciej Bielski, maciej.bielski@pzpn.pl, tel. 798 171 759

© 2021 DolZP