Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

oficjalny serwis

Kursy Trenerskie

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN informuje, że ruszają zapisy na kurs UEFA A w Żarowie, który odbędzie się w terminie styczeń-listopad 2022 roku.

Zapisy poprzez platformę PZPN 24 od 10.09.2021 do 31.10.2021.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A
1.Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,
1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok,
1.3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Wymagane dokumenty:
a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego UEFA B (minimum 1 rok)
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Oświadczenie z punktu d i e generuje system do podpisania podczas składania aplikacji na kurs.

Wydział Szkolenia Dol. ZPN informuje, że trwają dodatkowe zapisy na kursy UEFA Grassroots C w Żarowie którego rozpoczęcie planowane jest na 24.09.2021. Zapisy potrwają do 14.09.2021.

Wnioski należy składać w zakładce “wydarzenia” z indywidualnego profilu trenerskiego na platformie PZPN 24 (www.pzpn.pl, zakładka PZPN 24). Poniżej link do informacji jak założyć profil.

Do wniosku należy dodać następujące dokumenty:

– skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

– skan zaświadczenia KRK – dokumenty ważny 6 miesięcy,

– skan podpisanego oświadczenia antykorupcyjnego generowanego przez system w momencie składania aplikacji na kurs,

– skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

– skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Koszt kursu: 800 zł + 260 zł za sprzęt (dres, koszulka, spodenki).

Uchwała nr V75 z dnia 25 05 2017r – Organizacja kursów trenerskich

Kontakt: Maciej Bielski, maciej.bielski@pzpn.pl, tel. 798 171 759

© 2019 DolZP

Kategorie