1. Każdy sędzia asystent wyznaczony na mecz musi poinformować sędziego głównego o przybyciu na wyznaczone spotkanie najpóźniej 48 godzin przed godziną rozpoczęcia meczu. Nie zgłoszenie się sędziego asystenta do sędziego skutkować będzie pominięciem w obsadzie na minimum 2 kolejki.
  2. Przypomina się o OBOWIĄZKU sprawdzania licencji trenera na każdym poziomie rozgrywek. Trener musi być obecny w strefie technicznej przez cały mecz.

25-26.05 aktualizacja

Paweł Kucharczyk, adres e-mail – obsada@dolnoslaskizpn.pl tel. 662-196-228

Wszelkie urlopowania prosimy zgłaszać do referenta ds. obsad Pawła Kucharczyka wyłącznie drogą mailową na wyżej wymieniony adres.


LIGA OLDBOY

Zmiana wysokości ekwiwalentu – 100 zł netto

14-16 kolejka

obsada 6-13.05

obsada


REGULAMIN

WAŻNE INFORMACJĘ DOTYCZĄCE LIGI OLDBOY:

1. W MECZACH OLDBOY, W KTÓRYCH NIE WYSTĄPIŁY NAPOMNIENIA NALEŻY UMIEŚCIĆ TAKOWĄ INFORMACJĘ NA SPRAWOZDANIU Z ZAWODÓW ORAZ WYSŁAĆ SKAN SPRAWOZDANIA DO PANA DARIUSZA MACHIŃSKIEGO (djmedia@op.pl).

2. Wszystkie sprawozdania z rozgrywek ligi oldboy muszą być wysłane skanem na adres e-mail: djmedia@op.pl

3. Po zakończeniu zawodów należy bezwarunkowo wysłać wynik meczu w ciągu 15 minut pod numer telefonu 791-000-702 wpisując: Nazwę drużyny gospodarzy – Nazwę drużyny Gości, wynik i wynik do przerwy. Np.: KP BÓR OBORNIKI- ŚLĄSK WROCŁAW 3:2 (2:1). Nie wysłanie sms-a będzie powodowało odsunięciem od obsad oldboyów.

4. Ekwiwalent netto do wypłaty wynosi 100,00 zł na wszystkich grupach rozgrywkowych.

5. Sprawozdanie w wersji papierowej musi znaleźć się w siedzibie Związku w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów.

6. Informacja na temat lokalizacji boisk znajduje się na stronie Ligi Oldboy pod adresem: http://ligaoldboy.pl/

Wystarczy kliknąć zakładkę ROZGRYWKI, odpowiednią ligę, odnaleźć drużynę, kliknąć na nazwę drużyny gdzie jedziemy sędziować i podany jest tam adres boiska oraz nr tel do kierownika drużyny

Obsadą ligi oldboy w  sezonie 2018/2019 zajmuję się Paweł Kucharczyk.

obsada@dolnoslaskizpn.pl tel. 662-196-228