Licencje Trenerskie

W dniu 7 stycznia 2022 roku Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę dotyczącą licencji trenerskich, umożliwiającą otrzymanie licencji trenerom, którzy nie spełniają wymogu 15 godzin/punktów z konferencji doszkalających.

Wnioski należy składać z indywidualnego profilu trenerskiego na platformie PZPN24 na Komisję w trybie nadzwyczajnym Dolnośląskiego ZPN

Poniżej szczegóły

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN informuje, że wnioski o przedłużenie licencji trenerskich w trybie zwyczajnym należy składać do dnia 31.12.2022 poprzez indywidulany profil trenerski na platformie PZPN 24 w zakładce “wydarzenia”.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nową uchwałą w sprawie licencji trenerskich (Uchwała nr IV/71 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce), licencje można przedłużać na 3 lata posiadając certyfikaty z minimum 15 h kursokonferencji z ostatnich trzech lat (2022,2021,2020).

Poniżej stosowna Uchwał Zarządu PZPN

Szanowni Państwo, Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o przyznaniu certyfikatów uczestnikom szkoleń Mobilnej Akademii Młodych Orłów.
Poniżej szczegółowe informacje

Pismo_Certyfikacja_szkoleń_MobilneAMO

APLIKACJA ODBYWA SIĘ TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PZPN

Instrukcja video zakładania konta

Instrukcja aplikacji przedłużenia lub przyznania licencji trenerskich

© 2021 DolZP