Szukaj
Close this search box.

Licencje Trenerskie

Komisja Licencjonowania Trenerów Dol. ZPN tryb zwyczajny rozpatruje wnioski o licencje:

UEFA B, Grassroots/UEFA C, Grassroots D, Futsal C.

Termin składania wniosków mija 20.12.2024 roku.

Wnioski zostaną rozpatrzone w styczniu 2025 roku. 

Komisja Licencjonowania Trenerów Dol. ZPN tryb nadzwyczajnym rozpatruje wnioski w terminie:

od 1.01.2024 do 30.11.2024 roku.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco

Zgodnie z art.22 pkt 2 Uchwały nr I/9 z 30.01.2024 r Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym:

UEFA B – 900 zł
UEFA/Grassroots  C – 450 zł
Grassroots D – 225 zł

Futsal C – 450 zł

Art. 9

Do wniosku, o którym mowa w art. 8, muszą być dołączone:

1. Skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji.

2. Skany zaświadczeń/dane z systemu PZPN24 o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN, Wojewódzkie ZPN oraz UEFA – minimum 15 h z 3 ostatnich lat / z czego maksimum 5 pkt/godzin w trybie on-line/. Za udział w Konferencjach PZPN oraz WZPN przysługują punkty/godziny stanowiące warunek przedłużenia danej licencji. Na swoim koncie PZPN24 trenerzy mają możliwość podglądu liczby godzin uzyskanych z poszczególnych wydarzeń. Warunki organizacji i przeprowadzania konferencji i warsztatów zostały przedstawione w załączniku nr 1.

3. Skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia. Trenerzy są obowiązani do posiadania aktualnych zaświadczeń o niekaralności przez cały okres posiadania licencji trenerskiej lub w trakcie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej.

4. Skan zaświadczenia z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, rejestru publicznego.

Pobierz informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

5. Skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych za przewinienia dyscyplinarne określone w rozdziale V Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

6. Skan oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (oświadczenie imienne generowanie podczas aplikacji na profilu trenera na pzpn24.pzpn.pl).

7. Uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na koncie PZPN24.

8. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci (safeguarding). 

KURSY ONLINE UEFA DOTYCZĄCE OCHRONY DZIECI

Aktualna uchwała dotycząca licencjonowania trenerów w Polsce

Szanowni Państwo, Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o przyznaniu certyfikatów uczestnikom szkoleń Mobilnej Akademii Młodych Orłów.
Poniżej szczegółowe informacje

Pismo_Certyfikacja_szkoleń_MobilneAMO

APLIKACJA ODBYWA SIĘ TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PZPN

Instrukcja video zakładania konta

Instrukcja aplikacji przedłużenia lub przyznania licencji trenerskich

© 2021 DolZP