Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

oficjalny serwis

Menu

Licencje Trenerskie

Szanowni Państwo,Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o przyznaniu certyfikatów uczestnikom szkoleń Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

Poniżej szczegółowe informacje

Pismo_Certyfikacja_szkoleń_MobilneAMO

FAKTURY ZA UDZIAŁ W KURSACH TRENERSKICH
W związku z częstymi prośbami o wystawienie faktur do zapłat za kursy sprzed paru miesięcy, proszę o przekazanie kursantom informacji , że NA DZPN CIĄŻY OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY NA ŻĄDANIE W TERMINIE 3 MIESIĘCY LICZĄC OD KOŃCA MIESIĄCA , W KTÓRYM DOKONANO ZAPŁATY!Jeśli kursant będzie potrzebował faktury , powinien do nas się zgłosić do 3 miesięcy od dnia dokonania zapłaty.Poniżej podstawa prawna:

 art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.):

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności dostawy towarów i świadczenia usług, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (czyli tych, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury), oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Uprawnienia trenerskie
Poniżej przedstawiamy nową Uchwałę odnośnie licencji trenerskich. Prosimy o zapoznanie się z nowymi przepisami
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. – Licencje trenerskie
Licencje Trenerskie można sprawdzać na stronie
https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy,1.html

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nową uchwałą w sprawie licencji trenerskich (Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce), licencje można przedłużać tylko na 3 lata posiadając certyfikaty z minimum 15 h kursokonferencji z ostatnich trzech lat (2015,2016,2017). Można odbyć wymagane 15 h w jednym roku.

Informujemy również, że  licencje wydane w trybie nadzwyczajnym można otrzymać do 31. Grudnia spełniając wszystkie warunki licencyjne oraz wnosząc opłatę zgodną z uchwałą.

Poniżej nowa uchwała

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
Uchwala nr IV63 z dnia 20 04 2017r – Licencje trenerskie
Poniżej  link do artykułu w którym Dariusz Pasieka Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN omawia kilka kluczowych zmian uchwały.
https://www.laczynaspilka.pl/federacja/nowa-uchwala-licencjonowania-trenerow-dariusz-pasieka-objasnia-kluczowe-zmiany1 

APLIKACJA ODBYWA SIĘ TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PZPN

Instrukcja video zakładania konta

Instrukcja aplikacji przedłużenia lub przyznania licencji trenerskich

© 2019 DolZP

Kategorie