Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW
 
Marek Kotlarz – Przewodniczący Kolegium Sędziów Dolnośląskiego ZPN
 
Marek Opaliński – Wiceprzewodniczący
 
Mateusz Maj – Sekretarz
 
Marek Dłubała
 
Marek Grzywacz
 
Mariusz Kowalski
 
Przemysław Jankiewicz
 
Krzysztof Krawiec
 
Ewa Żyła

© 2021 DolZP