Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

oficjalny serwis

Wydział Młodzieżowy

Komunikat Komisji Młodzieżowej dotyczącej weryfikacji meczów w kategorii Trampkarz ligi wojewódzkie i okręgowe strefy Wrocław oraz Młodzik ligi wojewódzkie i okręgowe strefy Wrocław.

Komisja Młodzieżowa Dolnośląskiego ZPN przypomina o zasadach dotyczących weryfikacji zawodów.

1. Gospodarz zawodów na których nie było sędziego związkowego ma obowiązek w ciągu 48 godzin dostarczyć do DZPN sprawozdanie zawodów ( sprawozdanie w formie papierowej do siedziby DZPN lub w formie skanu na e-mail: rozgrywkimlodziezowe@dolnoslaskizpn.pl

Składy drużyn muszą być wydrukowane z systemu Extranet ( zawodnicy muszą być uprawnieni w systemie).

2. Zmiany dat oraz godzin meczów – Piotr Stala tel. 602-530 -340

 W przypadku zmiany terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni klub musi:

– uzyskać akceptację drużyny przeciwnej

– uiścić opłatę w kwocie 50 zł i dowód wpłaty wysłać na e-mail: rozgrywkimlodziezowe@dolnoslaskizpn.pl

lub zdjęcie z dowodem wpłaty  na numer  telefonu  602-530 -340

Referenci komisji młodzieżowej  z podziałem na prowadzone ligi :

I Komisja Młodzieżowa

– Zbigniew Kowalski – Przewodniczący Komisji Młodzieżowej tel.605-911-002

–  Piotr Stala – Terminarz, zmiany dat, godzin meczów   tel. 602-530 -340

– Grzegorz Mucha – Dolnośląskie ( wojewódzkie)  Ligi Trampkarza i Młodzika tel. 502-922-574

– Leszek Krupski – Okręgowa Liga Trampkarza III, IV,V ,VI ,VII liga tel. 71/ 348-97-23

– Leszek Kucharski – VIII Liga Okręgowa Młodzika  GR 1,2,3,4, tel. 691-623-653

– Stanisław Pelucha – Okręgowa Liga Młodzika III , IV , V,  VI, VII liga tel. 605-418-782

– Jan Mazur – VIII Liga Okręgowa Młodzika  GR 5,6,7,8   tel.530-063-058

Aktualnie rozgrywki będą prowadzone na poziomie :Lig wojewódzkich I i II Liga Trampkarza i Młodzika ,

Okręgowe Ligi Trampkarza i Młodzika Strefy Wrocław.

Od sezonu jesień 2019 ulega zmianie nazewnictwo lig w Kategorii Trampkarz i Młodzik.

– I Dolnośląska Liga Trampkarza, Młodzika.

– II Dolnośląska Liga Trampkarza, Młodzika.

– III Liga Okręgowa Trampkarza, Młodzika Wrocław.

– IV Liga Okręgowa Trampkarza, Młodzik Wrocław i analogicznie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

  1. Uczestnictwo w sezonie jesień 2019 w rozgrywkach na zasadzie zgłoszenia oraz miejsca zajętego w rozgrywkach w sezonie wiosna 2019;
  2. Kluby mają obowiązek do dnia 30.06.2018r. zgłosić do Dol. ZPN chęć uczestnictwa w ww. rozgrywkach;
  3. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów zostaną utworzone grupy (8 zespołowe) lub inaczej w zależności od ilości zgłoszonych zespołów;
  4. Planowane rozpoczęcie sezonu dla Okręgowej Ligi Trampkarza i Młodzika i 24.08.2019 lub później w zależności od ilości zgłoszonych zespołów;
  5. Po sezonie jesień 2019 mistrz III Ligi Okręgowej uzyskuje bezpośrednio awans do II Dolnośląskiej (wojewódzkiej) Ligi Trampkarza i Młodzika;
  6. Kluby które zgłosiły zespoły do udziału w rozgrywkach do Ligi Terenowej w kategorii Trampkarz i Młodzik będą automatycznie przeniesione do rozgrywek okręgowych;
  7. Wycofanie zespołu zgłoszonego do rozgrywek młodzieżowych przed jego rozpoczęciem wiąże się z nałożeniem kary dyscyplinarnej w kwocie zawartej w regulaminie;
  8. Wycofanie zespołu zgłoszonego do rozgrywek młodzieżowych w trakcie trwania sezonu wiąże się z nałożeniem kary dyscyplinarnej w kwocie zawartej w regulaminie;
  9. Od sezonu jesień 2019 sprawozdania meczowe tylko w systemie Extranet. W przypadku braku sędziego związkowego na meczu, obowiązek wypełnienia sprawozdania spoczywa na gospodarzu zawodów (kierownik lub sędzia klubowy), wówczas sprawozdanie meczowe w formie elektronicznej musi zostać dostarczone do Dol. ZPN w ciągu 48h od zakończenia zawodów na adres e-mail rozgrywkimlodziezowe@dolnoslaskizpn.pl;
  10. W dniu rozpoczęcia rozgrywek każda drużyna musi mieć uprawnionych w systemie Extranet zawodników:

– Wniosek o uprawnienie zawodników widnieje w systemie Extranet;

– Wypełniony wniosek musi być złożony co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek;

11) Zmiany dotyczące organizacji meczów dat, godzin, miejsca mogą być dokonane max na 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów tj. czwartek do godziny 15.00 poprzedzający kolejkę.

© 2019 DolZP

Kategorie