Szukaj
Close this search box.

Fuzja GKS Gromadka oraz GKS 2 Gromadka

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub GKS 2 Gromadka na mocy Uchwały nr 01/01/2020 nabywa wszelkie prawa z uczestniczeniem klubu GKS Gromadka oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu GKS Gromadka.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN Podokręg Jelenia Góra.

© 2021 DolZP