Szukaj
Close this search box.

Fundacja KSP + KFD

Informujemy, iż do końca września br. należy opłacić składkę Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego (KFD) za sezon 2020/2021 łącznie ze składką na Fundację Sędziów Piłkarskich. Składkę na Fundację opłacają tylkosędziowie rzeczywiści i sędziowie którzy wypełnili deklarację przystąpienia do fundacji.

Sędziowie wstępujący po raz pierwszy do KS Legnica wpłacają ,,wpisowe” w wysokości 80 zł, a składka na KFD naliczana jest od następnego sezonu.

  • Zgodnie z Regulaminem KFD zatwierdzonym przez Zarząd KS Legnica opłacanie składki na KFD jest obowiązkiem każdego sędziego zrzeszonego w KS Legnica bez względu na posiadane uprawnienia do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej lub tytuł.
  • Sędziowie/obserwatorzy którzy nie opłacą składki KFD w wymaganym terminie nie będą brani pod uwagę w obsadach w rundzie wiosennej do momentu uregulowania składek.
  • W momencie nieuregulowania składek KFD lub KSP Zarząd KS Legnica będzie wnioskował o skreślenie sędziego z Fundacji KSP oraz listy sędziów.

Prosimy o dokonanie jednego przelewu na obie składki łącznie (KFD zależna od klasy rozgrywkowej oraz 70 zł KSP). Uregulowanie składek możliwe jest tylko i wyłącznie przelewem.

Dane do przelewu:

Nr subkonta: 31 1090 2503 0000 0001 0386 5740

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej – KS Legnica

ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław

Tytuł przelewu: Imię, Nazwisko, Klasa rozgrywkowa – KFD i KSP

Wysokość składki:

L.p.Klasa rozgrywkowaSkładka KFD [zł]Składka KSP [zł]Składka roczna [zł]
1Sędziowie główni TOP AMATOR A i B60070670
2Asystenci S. C.50070570
3Obserwatorzy S. C.42070490
4Sędziowie główni III ligi30070370
5Obserwatorzy III ligi21070280
6Sędziowie główni IV ligi16070230
7Obserwatorzy IV ligi10070170
8Sędziowie główni klasy „O”12070190
9Obserwatorzy klasy „O”8070150
10Sędziowie główni klasy „A”9070160
11Obserwatorzy klasy „A”6070130
12Sędziowie klasy „B”8070150
13Sędziowie pozostali nieaktywni4070110

Specjalista ds. finansowych KS Legnica

Sebastian Kwaśny
…………………………………………………………………………………………………


Sędzia próbny może starać się o przemianowanie na sędziego rzeczywistego po dwóch latach sędziowania lub po awansie do klasy A.

SĘDZIOWIE KTÓRZY MAJĄ UPRAWNIENIA DO SĘDZIOWANIA KLASY “A” LUB “O” MUSZĄ OBLIGATORYJNIE ZMIENIĆ STATUS NA SĘDZIEGO RZECZYWISTEGO!

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W TRYBIE PILNYM DO SEKRETARZA ZARZĄDU – KRZYSZTOFA DOSZCZECZKO.

Zmiana statusu na sędziego rzeczywistego wiąże się z wstąpieniem do Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawniej KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny).

Sędziowie proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

  1. wypełniona deklaracja Fundacji KSP – deklaracje należy drukować podwójnie i dwustronnie!!!
  2. 1 zdjęcie (format jak do dowodu osobistego, legitymacji, prawa jazdy itp.)

FUNDACJA KSP (przekształcona z KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny)

plik PDF – deklaracja – deklaracje należy drukować podwójnie i dwustronnie !

Statut-Fundacji-Kolegium-Sedziow-Pilkarskich
Regulamin Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego KS Legnica

© 2021 DolZP