Fundacja KSP+KFD

Opłata składki KFD + Fundacja KSP

Informujemy, iż do końca września br. należy opłacić składkę Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego (KFD) za sezon 2020/2021 oraz składkę dla członków Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (KSP).

·         Zgodnie z Regulaminem KFD zatwierdzonym przez Zarząd KS Legnica opłacanie składki na KFD jest obowiązkiem każdego sędziego zrzeszonego w KS Legnica bez względu na posiadane uprawnienia do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej lub tytuł.

·         Sędziowie/obserwatorzy którzy nie opłacą składki KFD w wymaganym terminie nie będą brani pod uwagę w obsadach do momentu uregulowania składek.

·         W momencie nieuregulowania składek KFD lub KSP Zarząd KS Legnica będzie wnioskował o skreślenie sędziego z Fundacji KSP oraz listy sędziów.

·         Składka KSP jest obowiązkowa dla sędziów rzeczywistych i ubiegających się o miano sędziego rzeczywistego.

Uregulowanie składek możliwe jest tylko i wyłącznie przelewem.

Dane do przelewu:

Nr subkonta: 31 1090 2503 0000 0001 0386 5740

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej – KS Legnica

ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław

Tytuł przelewu: Imię, Nazwisko, Klasa rozgrywkowa

Wysokość składki:

Składka na Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawniej KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny) w wysokości 70 zł płatna tylko przez sędziów rzeczywistych, członków fundacji.

Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny:

L.p.

Klasa rozgrywkowa

Składka roczna KFD

KSP

RAZEM (PLN)

1

Sędziowie główni TOP AMATOR A i B

600

70

670

2

Asystenci S. C.

500

70

570

3

Obserwatorzy S. C.

420

70

490

4

Obserwatorzy TV

100

70

170

5

Sędziowie główni III ligi

300

70

370

6

Obserwatorzy III ligi

210

70

280

7

Sędziowie główni IV ligi

160

70

230

8

Obserwatorzy IV ligi

100

70

170

9

Sędziowie główni klasy „O”

120

70

190

10

Obserwatorzy klasy „O”

80

70

150

11

Sędziowie główni klasy „A”

90

70

160

12

Obserwatorzy klasy „A”

60

70

130

13

Sędziowie klasy „B”

80

70

150

14

Sędziowie pozostali nieaktywni

40

70

110

 

Członek Zarządu – Specjalista ds. finansowych KS Legnica

Sebastian Kwaśny


…………………………………………………………………………………………………

 

Sędzia próbny może starać się o przemianowanie na sędziego rzeczywistego po dwóch latach sędziowania lub po awansie do klasy A.

SĘDZIOWIE KTÓRZY MAJĄ UPRAWNIENIA DO SĘDZIOWANIA KLASY “A” LUB “O” MUSZĄ OBLIGATORYJNIE ZMIENIĆ STATUS NA SĘDZIEGO RZECZYWISTEGO!

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W TRYBIE PILNYM DO CZŁONKA ZARZĄDU – DARIUSZA CHOJNOWSKIEGO.

Zmiana statusu na sędziego rzeczywistego wiąże się z wstąpieniem do Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawniej KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny).

Sędziowie proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

1.      wypełniona deklaracja Fundacji KSP – deklaracje należy drukować podwójnie i dwustronnie!!! (ws. edytowalnej wersji deklaracji prośba o kontakt z mailowy wslegnica@dolnoslaskizpn.pl)

 FUNDACJA KSP (przekształcona z KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny)

…………………………………………………………………………………………………

© 2021 DolZP