Szukaj
Close this search box.

Fundacja KSP+KFD

Opłata składki KFD + Fundacja KSP

Informujemy, iż do końca października br. należy opłacić składkę Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego (KFD) oraz składkę dla członków Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (KSP).

Sędziowie/obserwatorzy, którzy nie opłacą składki KFD i KSP w wymaganym terminie nie będą brani pod uwagę w obsadach do momentu uregulowania składek.

W momencie nieuregulowania składek KSP Zarząd KS Legnica będzie wnioskował o skreślenie takiej osoby z Fundacji KSP.

Uregulowanie składek możliwe jest tylko i wyłącznie przelewem.

Dane do przelewu:

Nr subkonta: 31 1090 2503 0000 0001 0386 5740

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej – KS Legnica
Oporowska 62, 53-434 Wrocław

Tytuł przelewu: Imię, Nazwisko, Klasa rozgrywkowa

 Wysokość składki:

L.p.

Klasa rozgrywkowa

Składka roczna KFD

KSP

RAZEM (PLN)

1

Sędziowie TOP AMATOR A

650

100

750

2

Sędziowie TOP AMATOR B

500

100

600

3

Sędziowie TOP AMATOR C

300

100

400

4

Asystent szczebla centralnego

450

100

550

5

Asystentki szczebla centralnego

140

100

240

6

Sędziowie TOP AMATOR A – futsal

180

100

280

7

Sędziowie 4  ligi

180

100

280

8

Sędziowie klasy „O”

140

100

240

9

Sędziowie klasy „A”

120

100

220

10

Sędziowie klasy „B”

100

100

200

11

Sędziowie nieaktywni

50

100

150

12

Obserwator szczebla centralnego

300

100

400

13

Obserwator TOP AMATOR C

150

100

250

14

Obserwator 4 ligi

120

100

220

15

Obserwator lokalny

100

100

200

16

Obserwator TV

100

100

200

Obowiązek opłacenia składki na KSP spoczywa na wszystkich sędziach rzeczywistych, wnioskujących o ten status oraz kandydatach wpisanych na listę sędziów po ukończeniu kursu.

  • 13 – Fundacja Kolegium Sędziów Piłkarskich
  1. FKSP, Nr KRS 0000546038, realizuje cel pomocy rodzinom zmarłych sędziów i działa pod nadzorem przedstawicieli organizacji sędziowskiej oraz na jej rzecz.
  2. Sędziowie powinni dokonywać corocznych wpłat składki członkowskiej na rzecz FKSP w kwocie określonej w drodze uchwały Rady FKSP. Sędziego uchylającego się  od dokonywania corocznych wpłat właściwy organ może nie uwzględniać w obsadach sędziowskich na zawody piłkarskie.
  3. Kandydat na sędziego, wpisany na listę sędziów, powinien uiszczać coroczną wpłatę składki członkowskiej na rzecz FKSP począwszy od dnia 01 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Składka KFD jest obowiązkowa dla wszystkich wpisanych na listę sędziów KS Legnica na dzień 31.08.2022 r. (osoby uczestniczące w kursie sędziowskim po tym terminie są zwolnione z opłacenia składki z tytułu wniesienia opłaty za kurs sędziowski).

Członek Zarządu – Specjalista ds. finansów KS Legnica

Damian Jankowski

…………………………………………………………………………………………………

  • 4 – Wymagania stawiane kandydatom.

Osoba wpisana na listę sędziów będzie posiadała status sędziego próbnego do czasu przeprowadzenia w okresie jednego roku od daty otrzymania licencji sędziowskiej co najmniej 25 spotkań w charakterze sędziego lub asystenta w rozgrywkach organizowanych przez DZPN lub PZPN. Wraz ze zrealizowaniem powyższych wymogów, sędzia próbny uzyska status sędziego rzeczywistego w drodze decyzji DKS.

SĘDZIOWIE KTÓRZY MAJĄ UPRAWNIENIA DO SĘDZIOWANIA KLASY “A” LUB “O” MUSZĄ OBLIGATORYJNIE ZMIENIĆ STATUS NA SĘDZIEGO RZECZYWISTEGO!

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W TRYBIE PILNYM DO CZŁONKA ZARZĄDU – DARIUSZA CHOJNOWSKIEGO.

© 2021 DolZP