Szukaj
Close this search box.

Fundacja KSP + KFD

Informujemy, iż do końca września br. należy opłacić składkę Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego (KFD) za sezon 2019/2020.

  • Zgodnie z Regulaminem KFD zatwierdzonym przez Zarząd KS Legnica opłacanie składki na KFD jest obowiązkiem każdego sędziego zrzeszonego w KS Legnica bez względu na posiadane uprawnienia do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej lub tytuł.
  • Sędziowie/obserwatorzy którzy nie opłacą składki KFD w wymaganym terminie nie będą brani pod uwagę w obsadach w rundzie wiosennej do momentu uregulowania składek.
  • W momencie nieuregulowania składek KFD lub KSP Zarząd KS Legnica będzie wnioskował o skreślenie sędziego z Fundacji KSP oraz listy sędziów.

Uregulowanie składek możliwe jest tylko i wyłącznie przelewem.

Dane do przelewu:

Nr subkonta: 31 1090 2503 0000 0001 0386 5740

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej – KS Legnica

ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław

Tytuł przelewu: Imię, Nazwisko, Klasa rozgrywkowa – KFD

Wysokość składki:

Składka na Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawniej KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny) w wysokości 60 zł płatna w okresie luty-marzec każdego roku. Składka jest obowiązkowa dla sędziów rzeczywistych i ubiegających się o miano sędziego rzeczywistego.

Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny:

L.p. Klasa rozgrywkowa Składka roczna [ zł ]
1 Sędziowie główni TOP AMATOR A i B 600
2 Asystenci S. C. 500
3 Obserwatorzy S. C. 420
4 Sędziowie główni III ligi 300
5 Obserwatorzy III ligi 210
6 Sędziowie główni IV ligi 160
7 Obserwatorzy IV ligi 100
8 Sędziowie główni klasy „O” 120
9 Obserwatorzy klasy „O” 80
10 Sędziowie główni klasy „A” 90
11 Obserwatorzy klasy „A” 60
12 Sędziowie klasy „B” 80
13 Sędziowie pozostali nieaktywni 40

Specjalista ds. finansowych KS Legnica

Sebastian Kwaśny
…………………………………………………………………………………………………

Sędzia próbny może starać się o przemianowanie na sędziego rzeczywistego po dwóch latach sędziowania lub po awansie do klasy A.

SĘDZIOWIE KTÓRZY MAJĄ UPRAWNIENIA DO SĘDZIOWANIA KLASY “A” LUB “O” MUSZĄ OBLIGATORYJNIE ZMIENIĆ STATUS NA SĘDZIEGO RZECZYWISTEGO!
WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W TRYBIE PILNYM DO SEKRETARZA ZARZĄDU – KRZYSZTOFA DOSZCZECZKO.

Zmiana statusu na sędziego rzeczywistego wiąże się z wstąpieniem do Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawniej KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny).

Sędziowie proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

  1. wypełniona deklaracja Fundacji KSP – deklaracje należy drukować podwójnie i dwustronnie!!!
  2. 1 zdjęcie (format jak do dowodu osobistego, legitymacji, prawa jazdy itp.)

FUNDACJA KSP (przekształcona z KFP – Koleżeński Fundusz Pośmiertny)

plik PDF – deklaracja – deklaracje należy drukować podwójnie i dwustronnie !

Statut-Fundacji-Kolegium-Sedziow-Pilkarskich

© 2021 DolZP