Szukaj
Close this search box.

Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

Na mocy uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadzono zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, które mają na celu ujednolicić karanie osób naruszających nietykalność cielesną przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim.

W związku z podjęciem Uchwały XII/184 w dniu 6 grudnia, wprowadzone zostały minimalne kary, które muszą zostać nałożone na osoby, które naruszą nietykalność cielesną, znieważają lub zniesławiają. Od teraz każde takie przewinienie, za które zawodnik zostanie wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki oznacza co najmniej trzy mecze dyskwalifikacji. Jeśli naruszenie nietykalności będzie dotyczyło sędziego to zawodnikowi grozi kara pięciu meczów dyskwalifikacji, a jeśli jest to rażące naruszenie nietykalności względem sędziego to wymierzana będzie kara w wymiarze nie niższym, niż jeden rok.

Podobnie ma się sytuacja w przypadku usunięcia z ławki rezerwowych. Tutaj także takiej osobie grożą odpowiednio co najmniej 3 bądź 5 meczów, a w przypadku rażącego naruszenia kara nie niższa, niż jeden rok.

Ponadto wprowadzono zmianę, na mocy której: kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia z PZPN. W przypadku, gdy groźba, przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, o której mowa w par. 1 ust.1, ma charakter rażący – kara dyskwalifikacji nie może być niższa niż 1 rok.

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZPN

© 2021 DolZP