Komunikat Komisji Dyscyplinarnej – 7.06.2022 r.

Komisja Dyscyplinarna Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Legnica na posiedzeniu w dniu 7.06.2022 roku podjęła następujące decyzje: Kierownik GLKS Gaworzyce – kara 1 meczu dyskwalifikacji oraz kara finansowa za wysoce niesportowe zachowanie – krytyka orzeczeń sędziowskich, wulgarne i obraźliwe słownictwo w kierunku sędziego głównego zawodów oraz konfrontacyjne zachowanie względem niego (Klasa B) Zawodnik Kupryt 02 Sucha Górna – kara […]

Komunikat Komisji ds. Rozgrywek – 7.06.2022 r.

Komisja ds. Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Legnica na posiedzeniu w dniu 7.06.2022 roku podjęła następującą decyzję: Klub Kaczawa Bieniowice ukarany walkowerem oraz karą finansową (D1 Młodzik) Klub Błysk Studzionki ukarany walkowerem oraz karą finansową (Klasa B) Klub Grom Gromadzyń-Wielowieś ukarany walkowerem oraz karą finansową (Klasa A) Klub Huragan Proboszczów ukarany walkowerem oraz karą finansową (Klasa B) Klub Kłos Moskorzyn ukarany walkowerem oraz karą […]

Kurs sędziowski Podokręg Legnica

Kolegium Sędziów Legnica zaprasza do udziału w kursie sędziowskim, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Więcej informacji oraz zgłoszenia uzyskać można email: wslegnica@dolnoslaskizpn.pl, tel. 509 262 591.

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej – 31.05.2022 r.

Komisja Dyscyplinarna Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Legnica na posiedzeniu w dniu 31.05.2022 roku podjęła następujące decyzje: Klub Sokół Marcinkowice – kara finansowa za nienagranie oraz nieudostępnienie po zawodach sędziemu głównemu nagrania z zawodów (IV Liga) Trener Fortuna Obora – kara finansowa za wysoce niesportowe zachowanie – podważanie decyzji sędziego głównego zawodów oraz stosowanie wobec niego gróźb naruszenia nietykalności […]

Otwarty konkurs ofert UMWD na poprawę bazy sportowej

W dniu 24 maja 2022r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5395/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego “Poprawa bazy sportowej – II edycja” z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku. Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej ofert określa ogłoszenie konkursowe. Więcej informacji na stronie UMWD

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej – 24.05.2022 r.

Komisja Dyscyplinarna Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Legnica na posiedzeniu w dniu 24.05.2022 roku podjęła następujące decyzje: Klub Relaks Szklary Dolne – kara finansowa za niewypłacenie delegacji sędziowskich bezpośrednio po zawodach (Klasa B) Zawodnik Fenix Pielgrzymka – kara 6 miesięcy dyskwalifikacji oraz kara finansowa za wysoce niesportowe zachowanie – naruszenie nietykalności cielesnej zawodnika drużyny przeciwnej podczas przerwy w grze […]

Komunikat Komisji ds. Rozgrywek – 24.05.2022 r.

Komisja ds. Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Legnica na posiedzeniu w dniu 24.05.2022 roku podjęła następującą decyzję: Klub Grom Gromadzyń-Wielowieś ukarany walkowerem oraz karą finansową (Klasa A) Klub Błękitni Koskowice ukarany walkowerem oraz karą finansową (Klasa Okręgowa) Klub Zryw Chełm ukarany walkowerem oraz karą finansową (Klasa B) Klub Kaczawa Bieniowice ukarany walkowerem oraz karą finansową (Klasa B) Klub Amico Lubin ukarany walkowerem oraz karą […]

Likwidacja OZPN Legnica (KOMUNIKAT)

Likwidatorzy stowarzyszenia Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy (KRS 0000084650) podają do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwał nr 3, 4 i 5 Walnego Zebrania Delegatów z dnia 28.06.2021 roku oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.03.2022 roku wszczęta została likwidacja stowarzyszenia. Likwidatorami Stowarzyszenia są: Adam Michalik, Karol Doros i Rafał Karwacki. Wszelkie […]

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej – 17.05.2022 r.

Komisja Dyscyplinarna Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Legnica na posiedzeniu w dniu 17.05.2022 roku podjęła następujące decyzje: Zawodnik Odra Grodziec Mały – kara 3 meczów dyskwalifikacji oraz kara finansowa za wysoce niesportowe zachowanie – wulgarne i obraźliwe słownictwo w kierunku sędziego głównego po otrzymaniu wykluczenia z gry (Klasa B) Zawodnik LZS Lipa – kara 5 meczów dyskwalifikacji oraz kara […]