Program „Klub” – dofinansowanie

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2018 roku programu „Klub”: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2251,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2018-roku-pro.html