Zmiany w stawkach ekwiwalentów sędziowskich

Na wniosek Dolnośląskiego Kolegium Sędziów zarząd Dol.ZPN zaakceptował nieznaczne podwyżki ekwiwalentów sędziowskich. Nowe stawki obowiązują od rundy wiosennej. ekwiwalenty sędziowskie 2020