Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku. Ogłoszenie konkursowe