Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr XV

Komunikat

Kurs spikerski 2022

Kurs spikerski organizowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej odbędzie się w 03.04.2022r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie DZPN (Oporowska 62). Kurs będzie prowadzony przez Pana Dariusza Witkowskiego (Delegat ds. Bezpieczeństwa PZPN). Uzyskany certyfikat będzie obligował do prowadzenia zawodów III ligi oraz klas niższych.

Zapisy na Kurs UEFA A 2023

Wydział Szkolenia Dol. ZPN informuje, że na platformie trenerskiej PZPN 24 ruszyły zapisy na Kurs UEFA A organizowany przez Dol. ZPN, który odbędzie się w roku 2023. Zasady aplikacji na kurs UEFA A Zgodnie z z Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia […]