Otwarty konkurs ofert UMWD na poprawę bazy sportowej

W dniu 24 maja 2022r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5395/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Poprawa bazy sportowej – II edycja” z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku. Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej ofert określa ogłoszenie konkursowe. Więcej informacji na stronie UMWD