Szukaj
Close this search box.

Agenci Piłkarscy – regulamin PZPN

W związku z wejściem w życie w dniu 1 października Regulaminu Agentów Piłkarskich FIFA i PZPN, przesyłamy Państwu adres strony FIFA, na której mogą Państwo weryfikować uprawnienia agenta, tj, czy posiada licencję FIFA czy też uprawnienie do reprezentowania nieletnich.

https://agents.fifa.com/directory-agents

Przypominamy, iż od 1 października wyłącznie osoby z licencją FIFA mogą świadczyć usługi agenta, na które składają się: usługi związane z piłką nożną wykonywane przez agenta na rzecz lub w imieniu klienta, w tym wszelkie negocjacje, komunikacja z nimi związana lub przygotowująca do nich, lub inne powiązane działania, których celem, zadaniem lub stojącym za których zamiarem jest zawarcie transakcji (zawarcie kontraktu, zmiana lub rozwiązanie kontraktu, przeprowadzenie transferu).

Przed podjęciem współpracy z agentem jesteście Państwo zobowiązani zweryfikować czy posiada licencję FIFA.

W przypadku zawarcia umowy (kontraktu, umowy transferowej, zmian do nich) macie Państwo obowiązek zapewnienia, aby dane agenta – nazwisko, numer licencji, wysokość wynagrodzenia, podpis oraz nazwisko jego klienta pojawiły się we wszelkich umowach wynikających ze świadczenia usług agenta.

© 2021 DolZP