Fuzja KS Zenit Międzybórz oraz Fundacja Zenit Międzybórz

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Fundacja Zenit Międzybórz na mocy Uchwały nr 01/01/2023 z dnia 01.07.2023 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu KS Zenit Międzybórz we wszystkich rozgrywkach staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności […]

Fuzja klubów OSP Krzydlina Mała oraz AKS Krzydlina Mała

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub AKS Krzydlina Mała na mocy Uchwały nr 01/07/2023 z dnia 28.07.2023 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu OSP Krzydlina Mała w rozgrywkach klasy B oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia […]

Fuzja klubów Zieloni Rakoszyce oraz Czarni Kulin

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Zieloni Rakoszyce na mocy Uchwały nr 01/2023 z dnia 10.07.2023 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu Czarni Kulin w rozgrywkach klasy B oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności […]