Szukaj
Close this search box.

Dobra Drużyna PZU

Ogólnopolski program mający na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Wysokość wsparcia:
100%, min. 5.000 zł – maks. 15.000 zł.

Kto może składać wnioski

Podmioty działające na rynku sportowym, które zajmują się organizacją zajęć, obozów, turniejów oraz zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności:

– stowarzyszenia i fundacje,

– kluby i związki sportowe,

– uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe,

– kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z o.o.

Na co można przeznaczyć środki finansowe

Środki w programie prewencyjnym będą dofinansowaniem celowym i będzie je można przeznaczyć na:

– zakup sprzętu i strojów sportowych,

– wynajem obiektów na treningi, organizację zawodów,

– udział w turniejach i zawodach sportowych, m.in. transport i wpisowe,

– organizację zawodów, m. in. nagrody, obsługę sędziowską, obsługę medyczną, zakup napojów dla uczestników,

– inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – musi je zatwierdzić pracownik Zespołu Prewencji i ująć je w umowie.

© 2021 DolZP