Szukaj
Close this search box.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYSTĄPIENIA KLUBÓW DO PROGRAMU E – DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN

UWAGA!!!! UCZESTNICTWO W POPRZEDNICH RUNDACH NIE PRZEDŁUŻA AUTOMATYCZNIE ZGŁOSZENIA. NADPŁATA Z POPRZEDNIEJ RUNDY RÓWNIEŻ NIE JEST RÓWNOZNACZNA Z DALSZYM UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE .KAŻDA RUNDA JEST ROZLICZANA OSOBNO.

OD DNIA DZISIEJSZEGO PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU E-DELEGACJE SĘDZIOWSKIE DZPN NA KOLEJNĄ RUNDĘ . DEKLARACJĘ  PROSIMY PRZESYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES – TERMIN CO NAJMNIEJ 7 DNI PRZED WASZYM PIERWSZYM MECZEM JAKO GOSPODARZ: 

E-DELEGACJE@DOLNOSLASKIZPN.PL, PROFORMY BĘDZIEMY WYSYŁAĆ DO KLUBÓW PO OPUBLIKOWANIU TERMINARZY W EXTRANECIE.

INFORMUJEMY, ŻE ZA KAŻDĄ ROZLICZONĄ DELEGACJĘ SĘDZIOWSKĄ ( 1 SĘDZIA-1 SZT) POBIERAMY OPŁATĘ MANIPULACYJNĄ W WYSOKOŚCI 5 PLN.

 W ZAMIAN ZA TO OFERUJEMY :

  • ROZLICZENIE DELEGACJI SĘDZIOWSKIEJ, WERYFIKACJA DELEGACJI W EXTRANECIE ,
  • WYPŁATA DELEGACJI BEZPOŚREDNIO NA KONTO BANKOWE SĘDZIEGO,
  • WYLICZENIE I PRZESŁANIE ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT-4R W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO , 
  • PRZYGOTOWANIE ROCZNEGO ROZLICZENIA DOCHODÓW PIT-11 DLA SĘDZIEGO ,
  •  ROZESŁANIE DEKLARACJI PIT-11 DO WŁAŚCIWYCH URZĘDÓW SKARBOWYCH I DO SĘDZIÓW,

JEŚLI DO PIERWSZEGO MECZU NIE OTRZYMACIE NP. DOTACJI , SKONTAKTUJCIE SIĘ Z NAMI, UMÓWIMY SIĘ NA ZWROTNĄ PRZEDPŁATĘ, TAK ABY WSZYSTKIE DELEGACJE BYŁY PŁACONE PRZELEWEM .

W DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU KLUB ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UISZCZENIA PRZEDPŁATY ZA WSZYSTKIE KLASY ROZGRYWKOWE I UCZESTNICZĄCE W NICH DRUŻYNY KLUBU ( Z WYŁĄCZENIEM KLASY ROZGRYWKOWEJ, KTÓRĄ OBSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE SĘDZIOWIE KLUBOWI) WRAZ Z OPŁATĄ MANIPULACYJNĄ.

WAŻNE!!!!! W RAMACH E-DELEGACJI ROZLICZAMY WSZYSTKIE KLASY ROZGRYWKOWE, W TYM PUCHAR POLSKI CZY FUTSAL. PROSIMY NIE PŁACIĆ SĘDZIOM GOTÓWKĄ , JEŚLI PRZYSTĄPILIŚCIE PAŃSTWO DO PROGRAMU.  A JEŚLI SIĘ TO ZDARZY PROSIMY OD RAZU O INFORMACJĘ DROGĄ MAILOWĄ. BRAK TAKIEJ INFORMACJI POWODUJE WYPŁATĘ PODWÓJNEGO WYNAGRODZENIA DLA SĘDZIEGO I OBCIĄŻENIE WAS KOSZTAMI. SKORYGOWAĆ WYPŁATĘ MOŻEMY W KAŻDYM MOMENCIE, POD WARUNKIEM, ŻE NAS O TAKIEJ SYTUACJI POINFORMUJECIE.

PONIŻEJ PODAJEMY LINK DO PEŁNEJ LISTY KLUBÓW UCZESTNICZĄCYCH W EDELEGACJACH – PROSIMY PRZED PIERWSZYM MECZEM O SPRAWDZENIE (W DNIACH ROBOCZYCH) I W PRZYPADKU BRAKU KLUBU NA LIŚCIE POMIMO WPŁATY O TELEFON .

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yx8SGlCWa4DmZHeLZQhGUxRUtMm81TrP/edit#gid=218529364

WYSOKOŚĆ WYLICZAMY NA PODSTAWIE ZADEKLAROWANYCH DANYCH: KLASA ROZGRYWKOWA, ILOŚĆ SĘDZIÓW.

WYLICZONĄ ZALICZKĘ (NA PODANY W DEKLARACJI ADRES MAILOWY PRZEŚLEMY FAKTURĘ PROFORMĘ)  NALEŻY WPŁACIĆ NA 7 DNI PRZED PIERWSZYM MECZEM, W KTÓRYM JESTEŚCIE GOSPODARZEM

W PEŁNEJ WYSOKOŚCI NA KONTO DPZN:

19 1090 2503 0000 0001 1633 1523             

W TYTULE WPŁATY PROSIMY O PODANIE NUMERU PROFORMY

BRAK PRZEDPŁATY JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z PROGRAMU – DZPN NIE BĘDZIE WYPŁACAĆ DELEGACJI SĘDZIOWSKICH W IMIENIU KLUBU, NAWET W SYTUACJI OTRZYMANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU


PO OTRZYMANIU ZALICZKI WYSTAWIAMY W KOLEJNYM DNIU ROBOCZYM FAKTURĘ SPRZEDAŻY I PRZESYŁAMY MAILEM DO KLUBU.

PROSIMY O ZAGLĄDANIE DO OFERT LUB SPAMU, JEŚLI 2-3 DNI PO ZAPŁACIE NIE OTRZYMALI PAŃSTWO FAKTURY.

PO ZAKOŃCZONEJ RUNDZIE DOKONAMY ROZLICZENIA WPŁAT. DECYZJĘ O ZWROCIE EWENTUALNEJ NADPŁATY LUB O JEJ PRZEKSIĘGOWANIU NA KOLEJNY SEZON POZOSTAWIAMY KLUBOM.

ROZLICZENIA DOKONUJEMY PO ZAKOŃCZENIU CAŁEJ RUNDY. W PRZYPADKU, GDY KLUB ZAGRAŁ OSTATNI MECZ JAKO GOSPODARZ, MOŻE DROGĄ MAILOWĄ ZWRÓCIĆ SIĘ O WCZEŚNIEJSZE ROZLICZENIE WYNIKAJĄCE NP. Z TERMINU ROZLICZENIA DOTACJI.

UWAGA!!! NIE ZWRACAMY Z AUTOMATU NADPŁAT . PROSZĘ O PRZESŁANIE MAILA Z INFORMACJĄ, ŻEBY NADPŁATĘ Z TYTUŁU E-DELEGACJI ZWRÓCIĆ NA KONTO KLUBOWE.

OSOBA ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKT W SPRAWIE ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIOWSKICH ZE STRONY DZPN:

BEATA BALIŃSKA

e-mail: beata.balinska@dolnoslaskizpn.pl
Telefon: 604 947 970 – kontakt w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku, PREFEROWANY KONTAKT MAILOWY , PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ SMS-ÓW, NIE ODPOWIADAM NA NIE (BRAK CZASU).

© 2021 DolZP