Szukaj
Close this search box.

Komunikat w sprawie prowadzenia rozgrywek na terenie województwa dolnośląskiego

Zgodnie z uchwałą nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, informujemy że począwszy od 1 lipca 2019 r. organami prowadzącymi rozgrywki na terenie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej są: Wydział Gier Dolnośląskiego ZPN, Podokręg Legnica, Podokręg Jelenia Góra, Podokręg Wałbrzych.

Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach, zgodnie z uchwałą nr V/75 z dnia 23 maja 2019 r. Zarządu PZPN, zobowiązane są dokonać przed rozpoczęciem rozgrywek opłaty ryczałtowej na konto organu prowadzącego rozgrywki za uczestnictwo w rozgrywkach w następującej wysokości:

-IV liga 1300 zł

-Klasa Okręgowa 1000 zł

-Klasa A 650 zł

-Klasa B 300 zł

-Kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach młodzieżowych 12 zł

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej nr konta: 61 1090 2503 0000 0006 3000 0960

Podokręg Legnica nr konta: 37 1090 2503 0000 0001 4267 3392

Podokręg Jelenia Góra nr konta: 21 1090 2503 0000 0001 4267 3486

Podokręg Wałbrzych nr konta: 77 1090 2503 0000 0001 4267 3448

Przypominamy także, że 30 czerwca należy dostarczyć wypełniony, podpisany i podbity druk zgłoszenia do rozgrywek.

Druk zgłoszenia do rozgrywek

W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny III, IV ligi, klasy „O”.

Kluby klasy „A” mogą wystąpić do ZPN o zwolnienie z udziału w rozgrywkach.

Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności.

© 2021 DolZP