Szukaj
Close this search box.

Młodzieżowy sędzia sportowy – program MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym ogłosiło kolejną edycję programu „KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO”. Cel edycji 2023 jest przygotowanie 2-tysięcznej grupy młodzieży z 16 województw do organizacji i sędziowania zawodów sportowych organizowanych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu:
a) Jednodniowych szkoleń przygotowawczych dla prowadzących zajęcia w poszczególnych województwach (wskazanych przez Wojewódzkie SZS).
b) 20-godzinnych szkoleń dla MSS (w ramach zajęć pozalekcyjnych) realizowanych w okresie 21 września – 18 grudnia 2023 roku w 200 grupach (minimum 10 osobowych). Koszt zatrudnienia prowadzącego szkolenie pokryty ze środków MEiN nie może przekroczyć 70 zł (brutto)/godzina (60 minut). Organizacja szkoleń planowana jest na terenie wszystkich 16 województw. Szkolenia obejmować będą różne dyscypliny sportu (do wyboru dla całej grupy), w tym piłkę nożną.
c) Trzydniowych konsultacji praktycznych dla 2000 uczestników kursów MSS – do 31grudnia 2023.

Uczestnikami/adresatami Przedsięwzięcia są szkoły ponadpodstawowe, wybrane przez komisje wojewódzkie, jako miejsca realizacji przedsięwzięcia, nauczyciele, w szczególności nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół wybranych do realizacji przedsięwzięcia, jako prowadzący zajęcia oraz uczniowie wybranych szkół ponadpodstawowych, jako uczestnicy zajęć.

Więcej szczegółów na platformie SZS oraz w dokumencie określającym główne założenia – https://mos-mss.szs.pl/mss/uploads/glowne_zalozenia_mss.pdf

© 2021 DolZP