Szukaj
Close this search box.

poprawka + weryfikacja wyników egzaminu

Po wnikliwej analizie egzaminów teoretycznych Zarząd KS Wrocław postanowił uznać dwutorową odpowiedź w przypadku dwóch pytań. W związku z powyższym egzamin teoretyczny pozytywnie zaliczyli Marcin Hryc (klasa B) i Józef Stangret (kurs 2018). Gratulujemy.

Egzamin poprawkowy egzaminu teoretycznego odbędzie się dnia 10.04.2018 r. w siedzibie DolZPN.

godz. 17.30 – kl. O, A i kurs 2018

godz. 18.15 – kl. B


Poniższa informacja nie dotyczy sędziów z kursu 2018.

Zapis z regulamin spadków i awansów KS Wrocław cyt. „Sędzia przystępujący do egzaminu poprawkowego (dotyczy sędziów, którzy w pierwszym terminie nie zaliczyli egzaminu, bądź ich nieobecność była nieusprawiedliwiona), wnosi przed przystąpieniem do egzaminu opłatę w wysokości 50zł za egzamin poprawkowy. Opłatę należy uiścić na konto podane przez Zarząd KS Wrocław najpóźniej 48 godzin przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego. Dowód wpłaty należy okazać komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu. Opłaty dotyczą zarówno egzaminu teoretycznego, jak i kondycyjnego.

Uiszczona opłata zostanie przeznaczona na fundusz KFD. W przypadku niezaliczenia egzaminu kondycyjnego i teoretycznego wysokość opłaty wynosi 100 zł.”

Nieobecność zgodnie z regulaminem usprawiedliwili następujący sędziowie:

Marcin Domagała

Sebastian Kędziora

Tomasz Bratkowski

Łukasz Zembaty

Dawid Krawiec


Dane do przelewu:

79 1140 2004 0000 3302 6267 0041

Tytuł przelewu: Za egzamin poprawkowy

Radosław Kasprzyk
ul. Stoczniowa 2/4, 51-215 Wrocław

© 2021 DolZP