Szukaj
Close this search box.

Protesty dotyczące tożsamości zawodników

„Protesty dotyczące tożsamości zawodników:

25. Drużyna ma prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać sędziemu protesty dotyczące tożsamości zawodników drużyny przeciwnej.

26. Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (sędziemu technicznemu/asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia.

27. Sprawdzenie tożsamości zawodników odbywa się przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zawodach – zależnie od momentu wpłynięcia protestu. Dokonuje tego sędzia w obecności zainteresowanego zawodnika oraz kierowników obu drużyn, którym przekazuje swoją opinię. Jeśli niesatysfakcjonuje ona drużyny wnoszącej protest lub potwierdza ona zasadność protestu, sędzia musi opisać całe zdarzenie w sprawozdaniu.”⠀

Postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2020/21, str. 231, 232 PG

© 2021 DolZP