Szukaj
Close this search box.

ROZGRYWKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZPN W KATEGORIACH U10, MP U13, U15 DZIEWCZĄT sezon 2021/2022

KAŻDY ZESPÓŁ PRZED TURNIEJEM/MECZEM ZOOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ DO KOORDYNATORA/SĘDZIEGO TURNIEJU:

 • LISTĘ ZAWODNICZEK UPRAWNIONYCH DO ROZGRYWEK (LISTA Z SYSTEMU EXTRANET), NA KTÓREJ NALEŻY ZAZNACZYĆ ZAWODNICZKI BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU/MECZU ORAZ DOPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO TRENERA PROWADZĄCEGO DRUŻYNĘ (KAŻDY TRENER ZOBOWIĄZANY JEST DO POSIADANIA AKTUALNEJ LICENCJI TRENERSKIEJ I OKAZANIA JEJ NA ŻĄDANIE SĘDZIEGO, KOORYNATORA BĄDŹ OSÓB WYZNACZONYCH PREZ WYDZIAŁ SZKOLENIA DOLZPN)
 • OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA/TRENERA ZESPOŁU O WAŻNOŚCI BADAŃ LEKARSKICH ZAWODNICZEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W TURNIEJU/MECZU

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ we WROCŁAWIU

Przypominamy o ważnych punktach w regulaminie rozgrywek Dol. ZPN:

§ 11 pkt. 5 – Obowiązek rejestracji zawodników w systemie Extranet wprowadza się od 7 roku życia.

§ 11 pkt. 16 – W zakresie opieki zdrowotnej zawodników uczestniczących we współzawodnictwie obowiązują zasady określone Ustawą o Sporcie, rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz uchwałą nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Odpowiedzialności za wpisanie do sprawozdania meczowego zawodników z aktualnymi orzeczeniami i/lub oświadczeniami ponoszą kapitan i kierownik drużyny, a w przypadku zespołu młodzieżowego – trener.

§ 11 pkt. 25 – Osoba sprawująca opiekę na treningach i meczach nad zawodnikami musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20.04.2017 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożne w Polsce.

§ 11 pkt. 20 – Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych w karcie zawodnika danych personalnych i sportowych, w zakresie orzeczeń lekarskich i/lub oświadczeń zawodników powyżej 23 roku życia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym, deklaracji gry amatora, a także prawidłowość umowy zawartej z zawodnikiem, w tym kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz prawidłowe sporządzenie umowy transferowej.

§ 11 pkt. 28 – Obowiązek ubezpieczania zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej spoczywa na klubach

§ 13 pkt.1 – (…) Zawodników kategorii wiekowej orlików i żaków obowiązują listy zgłoszeń potwierdzone przez właściwy ZPN osobno dla każdej klasy rozgrywkowej i zespołu I, II itd. *młodziczek obowiązuj wypełniony skład z extranetu wraz dokumentem tożsamości (legitymacją szkolną).
Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią.

§ 13 pkt.2 – Niedopuszczalne są zdjęcia, skany dokumentów itp.

§ 14 pkt.7 – Zawodnicy biorący udział w zawodach wszystkich kategorii wiekowych mają obowiązek posiadać ochraniacze na golenie.

§ 15 pkt. 6 – Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. Trener, który nie posiada aktualnej licencji, a jest wpisany do sprawozdania meczowego, naraża klub na sankcje regulaminowe zawarte w Art. 29 Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. Trener z licencją trenerską musi być obecny na meczu przez całe spotkanie.

§ 18 pkt. 3 – Kluby, których drużyna uczestniczy w rozgrywkach IV ligi, muszą posiadać i zgłosić do rozgrywek minimum 3 drużyny młodzieżowe, a w klasie okręgowej – minimum 2 drużyny młodzieżowe. Kluby, których drużyna uczestniczy w rozgrywkach Klasy „A”, są zwolnione z obowiązku posiadania i zgłoszenia do rozgrywek drużyny młodzieżowej.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNYM I AKTUALNYM REGULAMINEM ROZGRYWEK DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. MOŻNA GO POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ: https://dolzpn.pl/dokumenty-do-pobrania/regulaminy-rozgrywek/

Skrócony

U- 10 Dolnośląska Liga Orliczek

W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2011 i młodsze.

Skrócony regulamin rozgrywek w kategoriach Orlik w sezonie 2020/2021 – runda jesienna

Czas gry:

System gry: turniejowy „każdy z każdym”

Dla 3 zespołów w grupie → 2 x 15 min

Dla 4 zespołów w grupie → 2 x 10 min

Dla 5 zespołów w grupie → 1 x 15 min

Dla 6 zespołów w grupie → 1 x 12 min

Dla 7 zespołów w grupie → 1 x 10 min

lub inny wymiar czasowy w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (określa koordynator turnieju).

Ilość zawodniczek: 7 (bramkarz + 6-ciu);

Boisko: 50-60 m. (długość) x 26-35 m. (szerokość);

Bramki: 5 m. x 2 m.

Rzut karny: 9 m

Rozmiar piłki: nr 4

Kary minutowe: 3 lub 5 min. oraz wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka)

Ubiór zawodniczek: Zawodniczki biorące udział w zawodach wszystkich kategorii wiekowych mają obowiązek posiadać ochraniacze na golenie

 • Zawodniczki występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw. „lanki”)
 • Kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od siebie oraz od koszulek obydwu drużyn.

Przepisy gry:

Rzuty wolne:

 • bramkę można zdobyć bezpośrednio tylko z połowy przeciwnika. Odległość muru 5m.

Auty:

 • zawodniczka samodzielnie wprowadza piłkę nogą – nie może wcześniej wykonać podania. Odległość przeciwnika 3m.

Gra bramkarza:

 • aut bramkowy – bramkarz wprowadza piłkę nogą (tzw. piątka), tylko do połowy .
 • po chwyceniu piłki z akcji bramkarz wprowadza ją dowolnie, tylko do połowy.
 • jeśli piłka przekroczy połowę boiska drużynie przeciwnej przysługuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska

Zmiany:

 • hokejowe (powrotne), w obrębie własnej połowy.

Inne:

 • nie obowiązuje przepis dotyczący pozycji spalonej
 • w przypadku różnicy trzech bramek drużyna przegrywająca może wprowadzić dodatkową zawodniczkę do gry.
 • po każdym meczu trener wybiera „Najbardziej wyróżniającą się zawodniczkę” drużyny przeciwnej.
 • przed każdym turniejem należy obowiązkowo zgłosić/ potwierdzić udział drużyny                w turnieju u koordynatora sms, e- mail, tel.
 • proszę, aby każdy zespół wyznaczył sędziego klubowego (może być np. zawodniczki występujące w ligach juniorskich, seniorskich lub sędziego związkowego na własny koszt
 • RODZICE NIE SĘDZIUJĄ A TYKO KULTURALNIE DOPINGUJA W WYZNACZONYCH STREFACH J 
 • drużyna z 5 (4+1) zawodniczkami niezostanie dopuszczona do turnieju!
 • gospodarz turnieju szykuje dwa boiska wg powyższych wytycznych
 • nie prowadzimy oficjalnych tabel klasyfikacji końcowych,
 • NAJWAŻNIEJSZA JEST RADOŚĆ Z GRY, UDZIAŁ KAŻDEJ DZIEWCZYNKI W MECZU!!

Kryteria uczestnictwa i obowiązki klubów

Dopuszczalny jest udział dwóch drużyn tego samego klubu.

Jeden trener może prowadzić maksymalnie dwa zespoły.

W turniejach mogą brać udział jedynie kluby zarejestrowane w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.

Każdy klub biorący udział w rozgrywkach DLO/DLM zobligowany jest do dostarczenia następujących dokumentów przed rozpoczęciem turnieju:

1. Listę zawodników uprawnionych do gry w danych rozgrywkach (lista z systemu extranet)

2.Oświadczenie kierownika/trenera o ważności badań lekarskich zawodniczek biorących udział w turnieju. Dodatkowo trener prowadzący drużynę podczas turnieju winien posiadać, do wglądu na życzenie organizatora:

3.Podpisane przez rodzica/opiekuna, każdej zawodniczki biorącej udział w turnieju, oświadczenie wyrażające zgodę na udział w turnieju i wykorzystaniu wizerunku zawodniczki przez DolZPN

4.Legitymacje szkolne inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość zawodniczki

5.Licencję trenerską osoby prowadzącej drużynę.

Nie posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów, skutkuje niedopuszczeniem zespołu do rozgrywek!

Zespoły zgłoszone do rozgrywek:

 1. KS1 Ślęza Wrocław
 2. APN Talent Trzebnica
 3. MKS Polonia Świdnica
 4. WKS Śląsk Wrocław
 5. GKS Kamień
 6. Lechia Dzierżoniów

Terminarz rozgrywek:

I termin data 18/19.09.2021 godz. 9:00 gospodarz KS Ślęza Wrocław

II termin data 2/3.10.2021 godz. 9:00 gospodarz  WKS Śląsk Wrocław

III termin data 9/10.10.2021 godz. 9:00 gospodarz  GKS Kamień

IV termin data  16/17.10.2020 godz. 9:00 gospodarz  MKS Polonia Świdnica

V termin data  23/24.10.2020 godz. 9:00  gospodarz APN Talent Trzebnica

VI termin data 30/31.10.2021 godz. 9:00  gospodarz Lechia Dzierżoniów

MP U- 13 Dolnośląska Liga Młodziczek

W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2010- 2009 *Dopuszcza się maksymalnie dwie zawodniczki urodzone 2008 zgodnie z reg. czasu gry tylko  w rozgrywkach DZPN.

*Drużyna grająca zawodniczkami rocznika 2008 nie jest brana pod uwagę w końcowej klasyfikacji sezonu i premiowaniem do szczebla strefowego.

*Zespoły, które awansują do strefy centralnej mogą grać tylko zawodniczkami urodzonymi w latach 2010-2009.

*Zawodniczki urodzone w latach 2011 mogą grać w DLM, ale tylko zgodnie z reg. czasu gry.  

Ilość zawodniczek: 9 (bramkarz + 8-ciu); maksymalnie 17 zawodniczek na w jednej drużynie podczas turnieju.

Wymiary boiska wg unifikacji PZPN „ Młodzik”

Czas gry:  1 x 20 min,

System gry: turniejowy„każdy z każdym”

Rozmiar piłki: nr 4

Kary minutowe: 3 lub 5 min. oraz wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka)

Ubiór zawodniczek: Zawodniczki biorące udział w zawodach wszystkich kategorii wiekowych mają obowiązek posiadać ochraniacze na golenie.

Inne:

 • zawodniczki występują w obuwiu o spodach miękkich (tzw. „lanki”)
 • kolor ubioru bramkarzy a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od siebie oraz od koszulek obydwu drużyn.
 • zmiany hokejowe wyznaczonej strefie zmian z zachowaniem PG – wymiana zawodnika na zawodnika rezerwowego
 • obowiązują Przepisy Gry w piłkę nożna sezon 2021/2022
 • prowadzimy oficjalną klasyfikację rozgrywek w sezonie 2021/2022 w systemie dwurundowym do wyłonienie Mistrza Dolnego Śląska w kategorii „Młodzik”.
 • do rozgrywek centralnych awansują zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce po rundzie jesiennej
 • po każdym meczu trener wybiera „Najbardziej wyróżniającą się zawodniczkę” drużyny przeciwnej.
 • Trenerzy zobowiązanie są do przekazania listy składu meczowego wydrukowanego
  z extranetu do koordynatora rozgrywek DLM.

Zespoły zgłoszone do rozgrywek:

 1. KS Ślęza Wrocław
 2. APN Talent Trzebnica
 3. FEM GOL Lubin
 4. Bielawianka Bielawa
 5. MKS Polonia Świdnica

Terminarz rozgrywek:

I termin data 18/19.09. 2021 godz. 11:00  gospodarz KS Ślęza Wrocław

II termin data 16/17.10.2021 godz. 11:00 gospodarz MKS Polonia Świdnica

III termin data 23/24.10.2021 godz.11.00  gospodarz APN Talent Trzebnica

IV termin data 30/31.10.2021 godz.11:00 gospodarz SKP Bielawianka Bielawa

V termin data 13/14.11.2021 godz. 11:00 gospodarz FEM GOL Lubin

U- 15 Dolnośląska Liga Trampkarek 

W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 2008-2007

Rozgrywki prowadzone systemem ligowym 11 x 11 zgodnie z Przepisami Gry w piłkę nożna  i regulaminem Dol. ZPN  kat. Trampkarz.

Inne:

 • prowadzimy oficjalną klasyfikację rozgrywek w sezonie 2021/2022 w systemie czterorundowym do wyłonienie Mistrza Dolnego Śląska w kategorii „Trampkarz”.
 • do rozgrywek CLJ U- 15  awansują zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce w końcowej klasyfikacji sezonu 2021/2022.
 • po każdym meczu trener wybiera „Najbardziej wyróżniającą się zawodniczkę” drużyny przeciwnej.
 • https://www.laczynaspilka.pl/druzyna-sezon/ (harmonogram wg extranetu)

Zespoły zgłoszone do rozgrywek:

 1. WKS Śląsk Wrocław
 2. FEM GOL Lubin
 3. Bielawianka Bielawa

Terminarz rozgrywek:

I termin 11/12.09.2021  godz. 11:00

II termin 02/03.10.2021 godz. 11:00

III termin 09/10.10.2021 godz. 11:00

IV termin 30/31.10.2021 godz. 11:00

V termin 06/07.11.2021 godz. 11:00

VI termin 13/14.11.2021 godz. 11:00

Koordynatorem  rozgrywek dziewcząt  Dolnośląskiego ZPN w DLO/DLM/DLT
w sezonie 2021/2022 jest
– Trenerka Agnieszka Nowak UEFA A nr tel. 502127799 e- mail: treneranowak@gmail.com

* Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Koordynator / Organizator Turnieju/ ligi.

* W sprawach dotyczących przepisów gry, a nie ujętych regulaminem, obowiązują przepisy PZPN.

* Uwaga, Organizator- Dolnośląski ZPN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

UWAGA!!!

Trenerzy do końca tyg. tj. 08.09.2021 zobowiązani są podać dzień z podanego terminu organizacji turnieju w DLO i DLM!

Jeżeli Trenerzy nie podadzą dnia w ustalonym czasie, TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ
W SOBOTĘ.

Proponujemy, aby wybrać sobotę, ponieważ jest to dzień rozgrywek dziecięco- młodzieżowych, a w niedziele czas na życie prywatne

Godziny są niezmienne – obowiązują godz. 9:00 – DLO; godz. 11:00 – DLM

© 2021 DolZP