Szukaj
Close this search box.

WAŻNOŚĆ BADAŃ LEKARSKICH PIŁKARZY Z POLISĄ NNW PZU W OKRESIE TRWAJĄCEGO ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia orzeczenia lekarskie dla sportowców wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin ważności  upłynął po dniu 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność – nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Nawiązując do stanowiska Ministerstwa Zdrowia PZU S.A. w mailu do Kahlenberg Services z 23 kwietnia br. potwierdza, że będzie w pełni respektować orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 roku. To  postanowienie jest ważne dla wszystkich piłkarzy z polisami NNW, ubezpieczonych przez swoje kluby w PZU. Oznacza ono, że takie orzeczenia będą w pełni uznawane podczas likwidacji szkód z  tytułu nieszczęśliwych zdarzeń, które zdarzyłyby się w czasie, który został określony w stanowisku Ministerstwa Zdrowia. 

Infolinia: 800 007 008, e-mail: sport@kahlenbergservices.com

© 2021 DolZP