Szukaj
Close this search box.

Wyjaśnienia i komunikat z zakresu wysyłania faktur elektronicznych

W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi nieotrzymywania przez kluby faktur za opłaty związkowe drogą elektroniczną informujemy, że wszystkie faktury wysyłane są drogą mailową w dniu wystawienia lub w dniu następnym. Nie ma możliwości, aby faktura nie została wysłana. Proces ten jest automatyczny.

DZPN informuje, że w przypadku stwierdzenia braku otrzymanej wiadomości mailowej z fakturą, należy zweryfikować w ramach skrzynki odbiorczej folder SPAM tj. czy wymagana wiadomość nie została zakwalifikowana przez filtry antyspamowe lub (przypadkowo) przez użytkownika jako w/w.
Kwalifikacja wiadomości jako SPAM powoduje brak jej widoczności w  katalogu skrzynki odbiorczej. Czasami wiadomość może się również pojawić w katalogu ofert ( np. wp.pl).

Dodatkowo podkreślamy, iż dla wielu domen internetowych udostępniających usługi skrzynki poczty elektronicznej występuje automatyczne usuwanie SPAMU tzn. w zakresach czasowych od tygodnia do miesiąca. Wobec powyższego DZPN zwraca się z prośbą o przeglądanie katalogu SPAM na bieżąco tj. po dokonaniu wpłaty (kartki, licencje, ryczałty, delegacje, transfery).
Zwracamy się z prośbą o konfigurację poczty elektronicznej – w tym filtrów antyspamowych, w sposób zapewniający bezproblemowy i niezwłoczny odbiór wiadomości (faktur) przekazywanych z adresu faktury@dolnoslaskizpn.pl.

© 2021 DolZP