Nowe ulgi dla przedsiębiorców wspierających sport

W Ustawach Podatkowych pojawiły się nowe przepisy, dzięki którym kluby mogą łatwiej otrzymać wsparcie od przedsiębiorców:* Ulga na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki – (nowy art. 26ha updof i art. 18ee updop) Podatnicy mają mieć prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Przy czym […]