Szukaj
Close this search box.


Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z uchwałą nr XII/194 z dnia 14.12.2015 r. Zarządu PZPN, klub Płomień Wisznia Mała na mocy Uchwały nr 01/2023 z dnia 09.07.2023 roku nabywa wszelkie prawa do uczestnictwa w miejsce klubu Victoria Zawodnia w rozgrywkach klasy A oraz staje się następcą prawnym i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania klubu Victoria Zawodnia.

Wobec powyższego Dolnośląski ZPN wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ujawnienia wszelkich roszczeń w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.

Roszczenia w formie pisemnej należy złożyć w biurze Dol. ZPN.

Po upływie 30 dni klub Victoria Zawonia zostanie skreślony z listy członków DZPN oraz PZPN.

Uchwała klubu Victora Zawonia

Uchwała klubu Płomień Wisznia Mała

© 2021 DolZP